Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. 09095635... - Bán 25.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 1 giờ trước

 2. 09356153... - Mua 45 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 giờ trước

 3. 07964175... - Bán 8.39 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 3 giờ trước

 4. 09138145... - Mua 90 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 3 giờ trước

 5. 09628314... - Mua 42 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 4 giờ trước

 6. 03699878... - Mua 2074.38 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 4 giờ trước

 7. 09244242... - Bán 580.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 8 giờ trước

 8. 09040639... - Bán 1800.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 9 giờ trước

 9. 09389255... - Bán 100.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 9 giờ trước

 10. 09040639... - Bán 2000.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 9 giờ trước

 11. 09887657... - Bán 115.00 USD, (PerfectMoney → TechComBank), 11 giờ trước

 12. 09887657... - Bán 32.00 USD, (PerfectMoney → VietinBank), 11 giờ trước

 13. 09035590... - Bán 22.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 11 giờ trước

 14. 09094635... - Bán 15.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 12 giờ trước

 15. 09059913... - Bán 51.38 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 12 giờ trước

 16. 09035590... - Bán 25.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 20 giờ trước

 17. 09094635... - Bán 15.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 22 giờ trước

 18. 09768999... - Bán 580.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 1 ngày trước

 19. 09887657... - Bán 75.00 USD, (PerfectMoney → TechComBank), 1 ngày trước

 20. hkhoa0754 - Bán 14.84 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 1 ngày trước