Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. shark224 (Perfect Money USD → Vietcombank), 23 giờ trước

 2. shark224 (Perfect Money USD → Vietcombank), 3 ngày trước

 3. Nhanh

  thanhphuchhnd (Perfect Money USD → Vietcombank), 1 tuần trước

 4. shark224 (Perfect Money USD → Vietcombank), 1 tuần trước

 5. manhnoidue (Perfect Money USD → Vietcombank), 1 tháng trước

 6. manhnoidue (Perfect Money USD → Vietcombank), 1 tháng trước

 7. manhnoidue (Perfect Money USD → Vietcombank), 1 tháng trước

 8. manhnoidue (Perfect Money USD → Vietcombank), 1 tháng trước

 9. phong ( → Vietcombank), 1 tháng trước

 10. manhnoidue (Vietcombank → Perfect Money USD), 1 tháng trước

 11. manhnoidue (Perfect Money USD → Vietcombank), 1 tháng trước

 12. manhnoidue (Perfect Money USD → Vietcombank), 1 tháng trước

 13. VLP (Vietcombank → Perfect Money USD), 1 tháng trước

 14. giao dich nhanh gon le

  Minh Hung (Perfect Money USD → Vietcombank), 1 tháng trước

 15. manhnoidue (Vietcombank → Perfect Money USD), 1 tháng trước

 16. VLP (Vietcombank → Perfect Money USD), 1 tháng trước

 17. manhnoidue (Perfect Money USD → Vietcombank), 1 tháng trước

 18. manhnoidue (Perfect Money USD → Vietcombank), 1 tháng trước

 19. Support nhanh chóng

  andytran (Perfect Money USD → Vietcombank), 1 tháng trước

 20. manhnoidue (Perfect Money USD → Vietcombank), 1 tháng trước