Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. Nhanh

  Ha (Perfect Money USD → Vietcombank), 1 ngày trước

 2. klbvips (Vietcombank → ), 3 ngày trước

 3. klbvips (Vietcombank → ), 4 ngày trước

 4. klbvips (Vietcombank → ), 5 ngày trước

 5. autopaypm (Perfect Money USD → Vietcombank), 5 ngày trước

 6. klbvips (Vietcombank → ), 1 tuần trước

 7. shark224 (Perfect Money USD → Vietcombank), 1 tuần trước

 8. Dv tốt, thanh toán nhanh!!!!! Tks admin!!!!!!!!!!!!

  thang7890 (Perfect Money USD → Vietinbank), 1 tuần trước

 9. klbvips (Vietcombank → ), 1 tuần trước

 10. klbvips (Vietcombank → ), 2 tuần trước

 11. nhanh như 1 cơn gió

  drboxstore.com (Perfect Money USD → Vietcombank), 2 tuần trước

 12. shark224 (Perfect Money USD → Vietcombank), 2 tuần trước

 13. tỷ giá tốt, nhanh gọn lẹ

  phl7809 (Perfect Money USD → Vietcombank), 2 tuần trước

 14. klbvips (Vietcombank → ), 2 tuần trước

 15. klbvips (Vietcombank → ), 2 tuần trước

 16. klbvips (Vietcombank → ), 2 tuần trước

 17. klbvips (Vietcombank → ), 2 tuần trước

 18. shark224 (Perfect Money USD → Vietcombank), 2 tuần trước

 19. takizu (Vietcombank → ), 1 tháng trước

 20. klbvips ( → Vietcombank), 1 tháng trước