Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. 09035590... - Bán 22.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 3 giờ trước

 2. 16781255... - Bán 1.08 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 12 giờ trước

 3. 09035590... - Mua 40 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 13 giờ trước

 4. 09032366... - Bán 150.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 15 giờ trước

 5. 03798196... - Mua 1000 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 18 giờ trước

 6. 09356153... - Mua 100 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 ngày trước

 7. 03928296... - Bán 20.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 1 ngày trước

 8. 03928296... - Bán 100.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 1 ngày trước

 9. 09090008... - Bán 25.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 1 ngày trước

 10. 09035590... - Mua 40 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 ngày trước

 11. 09035590... - Mua 20 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 2 ngày trước

 12. 09356153... - Mua 100 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 2 ngày trước

 13. 09833127... - Mua 1.86 USD, (VietinBank → PerfectMoney), 2 ngày trước

 14. 09885692... - Bán 1237.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 2 ngày trước

 15. nhanh gọn

  tcuong - Mua 260 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 2 ngày trước

 16. 01257839... - Mua 450 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 3 ngày trước

 17. 03699622... - Bán 10.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 3 ngày trước

 18. 01257839... - Mua 40 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 3 ngày trước

 19. 09833127... - Mua 8.2 USD, (VietinBank → PerfectMoney), 3 ngày trước

 20. 03481352... - Mua 50 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 3 ngày trước