Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. 01257839... - Mua 899 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 9 phút trước

 2. 09090009... - Bán 77.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 2 giờ trước

 3. 09356153... - Bán 52.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 3 giờ trước

 4. 01257839... - Mua 561 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 3 giờ trước

 5. 07939954... - Mua 500 USD, (VietinBank → PerfectMoney), 6 giờ trước

 6. 09356153... - Bán 26.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 15 giờ trước

 7. 09356153... - Bán 26.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 17 giờ trước

 8. 09887657... - Bán 350.00 USD, (PerfectMoney → TechComBank), 18 giờ trước

 9. 01257839... - Mua 181 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 19 giờ trước

 10. 09668192... - Mua 100 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 20 giờ trước

 11. 09840232... - Mua 40.43 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 ngày trước

 12. 09840232... - Mua 42.55 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 ngày trước

 13. 09354465... - Bán 20.61 USD, (PerfectMoneyVoucher → AChauBank), 1 ngày trước

 14. 01257839... - Mua 50 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 ngày trước

 15. 01257839... - Mua 227 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 ngày trước

 16. 09090009... - Bán 20.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 1 ngày trước

 17. 09090009... - Bán 66.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 1 ngày trước

 18. 03427457... - Mua 9.99 USD, (TechComBank → PerfectMoney), 1 ngày trước

 19. 03427457... - Mua 50000 USD, (TechComBank → TechComBank), 1 ngày trước

 20. 07964175... - Mua 6.81 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 ngày trước