Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. huyenvyt3g (Perfect Money USD → VietComBank), 4 giờ trước

 2. azemdion (Perfect Money USD → VietComBank), 1 ngày trước

 3. Tuyệt vời.

  cuvanhai (VietComBank → Perfect Money USD), 1 ngày trước

 4. Tuyệt vời.

  cuvanhai (VietComBank → Perfect Money USD), 2 ngày trước

 5. Nhanh gọn lẹ

  zonprox (Perfect Money USD → VietComBank), 4 ngày trước

 6. Dịch vụ tốt lắm bạn, rất nhanh!

  shopthecao.com (VietComBank → Perfect Money USD), 5 ngày trước

 7. so fast

  Nguyên (VietComBank → Perfect Money USD), 1 tuần trước

 8. Nhanh gọn

  truongpham (VietComBank → Perfect Money USD), 1 tuần trước

 9. ok

  Khanh (Perfect Money USD → Vietinbank), 1 tuần trước

 10. good rate

  namjustin (Perfect Money USD → VietComBank), 1 tuần trước

 11. Nhanh thiệt

  truongpham (VietComBank → Perfect Money USD), 1 tuần trước

 12. ok

  lamti (VietComBank → Perfect Money USD), 1 tuần trước

 13. Tuyệt vời

  truongpham (VietComBank → Perfect Money USD), 2 tuần trước

 14. Giao dịch với tốc độ bàn thời. Chậm thôi mình sợ tốc độ cao :))

  Chym (WEX Code → VietComBank), 2 tuần trước

 15. rất nhanh

  (Perfect Money USD → VietComBank), 2 tuần trước

 16. Good

  truongpham (VietComBank → Perfect Money USD), 2 tuần trước

 17. Good

  truongpham (VietComBank → Perfect Money USD), 2 tuần trước

 18. Tuyệt vời

  truongpham (VietComBank → Perfect Money USD), 2 tuần trước

 19. Le (VietComBank → Perfect Money USD), 2 tuần trước

 20. Good

  Duy (Vietinbank → Perfect Money USD), 2 tuần trước