Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. thanks tốc độ,nhanh gọn,uy tín

  tài - Mua 10 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 14 phút trước

 2. 09877789... - Bán 25.87 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 1 giờ trước

 3. 09437456... - Mua 10 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 4 giờ trước

 4. 09437456... - Mua 50 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 5 giờ trước

 5. 09320716... - Bán 200.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 5 giờ trước

 6. 09437456... - Mua 50 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 5 giờ trước

 7. 09135183... - Mua 70 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 15 giờ trước

 8. 09630463... - Bán 30.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 1 ngày trước

 9. 03699878... - Mua 480.77 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 ngày trước

 10. 03956732... - Mua 17 USD, (VietinBank → PerfectMoneyVoucher), 1 ngày trước

 11. 09737778... - Bán 460.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 1 ngày trước

 12. Rất nhanh gọn

  Hải - Bán 379.30 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 1 ngày trước

 13. 03699878... - Mua 418.5 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 ngày trước

 14. 09356153... - Mua 25 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 ngày trước

 15. 09887657... - Bán 223.00 USD, (PerfectMoney → VietinBank), 1 ngày trước

 16. 09887657... - Bán 64.00 USD, (PerfectMoney → TechComBank), 1 ngày trước

 17. 09887657... - Bán 159.00 USD, (PerfectMoney → TechComBank), 1 ngày trước

 18. 03292610... - Bán 0.99 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 1 ngày trước

 19. 09356153... - Mua 30 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 ngày trước

 20. 09135183... - Mua 60 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 ngày trước