Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. a (VietComBank → Perfect Money USD), 1 giờ trước

 2. Nhanh, tỷ giá tốt.

  Nhubreak (VietComBank → Perfect Money USD), 2 ngày trước

 3. namhnue (Vietinbank → Perfect Money EURO), 2 ngày trước

 4. chk4hoa (Vietinbank → Perfect Money USD), 2 ngày trước

 5. Tuyệt vời ông mặt trời

  giaohoang (VietComBank → Perfect Money USD), 2 ngày trước

 6. anhcct18 (VietComBank → Perfect Money USD), 2 ngày trước

 7. ngon :D

  a (Perfect Money USD → VietComBank), 2 ngày trước

 8. Nhanh và chính xác

  Thanh (VietComBank → Perfect Money USD), 3 ngày trước

 9. chk4hoa (Vietinbank → Perfect Money USD), 3 ngày trước

 10. ruacon (Perfect Money USD → VietComBank), 4 ngày trước

 11. draupq (Perfect Money USD → VietComBank), 4 ngày trước

 12. draupq (VietComBank → Perfect Money USD), 5 ngày trước

 13. s (VietComBank → ), 6 ngày trước

 14. chk4hoa (Vietinbank → Perfect Money USD), 6 ngày trước

 15. huyenvyt3g (Perfect Money USD → VietComBank), 1 tuần trước

 16. hana2018 (VietComBank → Perfect Money USD), 1 tuần trước

 17. shark224 (Perfect Money USD → VietComBank), 1 tuần trước

 18. namhnue (Vietinbank → Perfect Money USD), 1 tuần trước

 19. QUAN (Á Châu Bank → Perfect Money USD), 1 tuần trước

 20. draupq (VietComBank → Perfect Money USD), 1 tuần trước