Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. 07964175... - Mua 6.85 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 49 phút trước

 2. hkhoa0754 - Mua 1 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 3 giờ trước

 3. 07964175... - Mua 5.09 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 4 giờ trước

 4. 09630463... - Bán 300.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 6 giờ trước

 5. 09356153... - Mua 115.98 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 12 giờ trước

 6. hkhoa0754 - Bán 13.59 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 12 giờ trước

 7. 09035590... - Mua 40 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 13 giờ trước

 8. 43434323... - Bán 21.20 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 14 giờ trước

 9. 07964175... - Bán 8.41 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 19 giờ trước

 10. 09813281... - Bán 17.60 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 1 ngày trước

 11. 09138145... - Mua 100 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 ngày trước

 12. 09059913... - Bán 28.23 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 1 ngày trước

 13. 07964175... - Bán 3.50 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 1 ngày trước

 14. 09768999... - Bán 400.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 1 ngày trước

 15. 09437456... - Mua 9 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 ngày trước

 16. 09437456... - Mua 80 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 ngày trước

 17. 09437456... - Mua 120 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 ngày trước

 18. tah7it - Mua 120 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 ngày trước

 19. 09437456... - Mua 50000 USD, (VietComBank → VietComBank), 1 ngày trước

 20. 09437456... - Mua 40 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 ngày trước