Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. 09090009... - Bán 18.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 5 giờ trước

 2. 09056811... - Mua 5 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 7 giờ trước

 3. 09356153... - Mua 120.03 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 7 giờ trước

 4. 09090009... - Bán 73.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 11 giờ trước

 5. 09628314... - Bán 20.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 16 giờ trước

 6. 09817420... - Bán 147.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 18 giờ trước

 7. 09035590... - Bán 50.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 1 ngày trước

 8. 09853069... - Bán 2.30 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 1 ngày trước

 9. 09035590... - Mua 45 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 ngày trước

 10. 03956732... - Mua 48 USD, (VietinBank → PerfectMoneyVoucher), 1 ngày trước

 11. 01257838... - Mua 45 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 ngày trước

 12. 09090008... - Bán 120.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 1 ngày trước

 13. 03956732... - Mua 31 USD, (VietinBank → PerfectMoneyVoucher), 1 ngày trước

 14. 03956732... - Mua 35 USD, (VietinBank → PerfectMoneyVoucher), 1 ngày trước

 15. 09090008... - Bán 62.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 2 ngày trước

 16. 09356153... - Mua 120 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 2 ngày trước

 17. 09035590... - Mua 45 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 2 ngày trước

 18. 09336867... - Mua 20 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 2 ngày trước

 19. 09136945... - Mua 51 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 2 ngày trước

 20. 09085147... - Bán 50.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 2 ngày trước