Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. Dv tốt, thanh toán nhanh Tks admin!!!!!!!!!

  dfgdfgd (Perfect Money USD → Vietcombank), 1 tuần trước

 2. thienvu0611 (Vietcombank → Perfect Money USD), 1 tuần trước

 3. Drau (Perfect Money USD → Vietcombank), 2 tuần trước

 4. Drau (Vietcombank → Perfect Money USD), 2 tuần trước

 5. klbvips ( → Vietcombank), 2 tuần trước

 6. Draufx2019 (Perfect Money USD → Vietcombank), 2 tuần trước

 7. shark224 (Perfect Money USD → Vietcombank), 3 tuần trước

 8. Draufx2019 (Vietcombank → Perfect Money USD), 3 tuần trước

 9. drau (Vietcombank → Perfect Money USD), 3 tuần trước

 10. tot

  khuyen8890 (Perfect Money USD → Vietcombank), 3 tuần trước

 11. takizu (Vietcombank → ), 3 tuần trước

 12. pha le (Vietcombank → ), 3 tuần trước

 13. shark224 (Perfect Money USD → Vietcombank), 4 tuần trước

 14. DV tốt, thanh toán nhanh!!!!!!! Tks admin!!!!!!!

  sdg (Perfect Money USD → Vietinbank), 4 tuần trước

 15. lthlth ( → Vietcombank), 1 tháng trước

 16. pha le (Vietcombank → ), 1 tháng trước

 17. pha le (Vietcombank → ), 1 tháng trước

 18. manhnoidue (Perfect Money USD → Vietcombank), 1 tháng trước

 19. Dv tốt, thanh toán nhanh! Tks admin!!!!!!!!

  thang7890 (Perfect Money USD → Vietcombank), 1 tháng trước

 20. Viet (Vietinbank → ), 1 tháng trước