Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. 09356153... - Mua 64 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 phút trước

 2. 03580629... - Bán 700.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 29 phút trước

 3. 09032366... - Mua 20 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 41 phút trước

 4. 09887657... - Bán 75.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 1 giờ trước

 5. 09094635... - Bán 26.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 2 giờ trước

 6. 09887657... - Bán 78.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 4 giờ trước

 7. hkhoa0754 - Bán 39.14 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 8 giờ trước

 8. 09630463... - Bán 600.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 9 giờ trước

 9. 09244242... - Bán 1000.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 9 giờ trước

 10. 09887657... - Bán 245.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 9 giờ trước

 11. 09887657... - Bán 197.00 USD, (PerfectMoney → TechComBank), 9 giờ trước

 12. hkhoa0754 - Mua 1 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 10 giờ trước

 13. 07964175... - Mua 19 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 10 giờ trước

 14. 03699878... - Mua 1535.22 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 11 giờ trước

 15. 09035590... - Bán 45.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 15 giờ trước

 16. 09887752... - Mua 17.06 USD, (AChauBank → PerfectMoney), 1 ngày trước

 17. 09389255... - Bán 100.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 1 ngày trước

 18. 09813281... - Bán 12.50 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 1 ngày trước

 19. 09668192... - Mua 35 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 ngày trước

 20. 09059887... - Bán 559.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 1 ngày trước