Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. 09830126... - Mua 9 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 5 giờ trước

 2. 08552684... - Mua 4.28 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 5 giờ trước

 3. 09316603... - Mua 8 USD, (VietinBank → PerfectMoney), 14 giờ trước

 4. 09035590... - Bán 44.00 USD, (PerfectMoney → TechComBank), 15 giờ trước

 5. 09035590... - Mua 42 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 20 giờ trước

 6. 09035590... - Bán 18.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 22 giờ trước

 7. 09035590... - Mua 42 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 ngày trước

 8. 09437456... - Mua 4 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 ngày trước

 9. 09356153... - Mua 490 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 ngày trước

 10. 09199152... - Bán 500.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 1 ngày trước

 11. 09056811... - Mua 20.1 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 ngày trước

 12. 09191718... - Mua 6.22 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 ngày trước

 13. 09056811... - Mua 20.1 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 ngày trước

 14. 09437456... - Mua 19 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 ngày trước

 15. 09035590... - Mua 50 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 ngày trước

 16. 08656120... - Mua 100 USD, (AChauBank → PerfectMoneyVoucher), 2 ngày trước

 17. 09035590... - Mua 50 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 2 ngày trước

 18. 09085116... - Mua 10.2 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 2 ngày trước

 19. 09356153... - Mua 500 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 2 ngày trước

 20. 09437456... - Mua 12 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 2 ngày trước