Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. 99787654... - Mua 157 USD, (AChauBank → PerfectMoneyVoucher), 2 giờ trước

 2. 09887657... - Bán 100.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 15 giờ trước

 3. 03580629... - Bán 10.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 17 giờ trước

 4. 09840232... - Mua 349 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 20 giờ trước

 5. 09840232... - Mua 350 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 20 giờ trước

 6. 09840232... - Mua 100 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 20 giờ trước

 7. 09090009... - Bán 16.50 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 1 ngày trước

 8. 03580629... - Bán 40.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 1 ngày trước

 9. 01257839... - Mua 20 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 2 ngày trước

 10. Dv tốt, thanh toán nhanh!!!!!!!!!!! Tks admin!!!

  thang7890 - Bán 50.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 2 ngày trước

 11. 09032366... - Bán 12.50 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 2 ngày trước

 12. 01257839... - Mua 115 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 2 ngày trước

 13. 09090009... - Bán 21.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 3 ngày trước

 14. 01257839... - Mua 5 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 3 ngày trước

 15. 09090009... - Bán 16.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 4 ngày trước

 16. 03343727... - Bán 4.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 4 ngày trước

 17. 09032366... - Bán 20.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 4 ngày trước

 18. 09821791... - Mua 2 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 5 ngày trước

 19. 09389255... - Bán 105.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 6 ngày trước

 20. 89786654... - Mua 87 USD, (AChauBank → PerfectMoneyVoucher), 6 ngày trước