Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. takizu (Vietcombank → Perfect Money USD), 1 ngày trước

 2. Qúa ok

  vanhieu22 (Vietcombank → Perfect Money USD), 1 ngày trước

 3. dang (Vietcombank → Perfect Money USD), 1 ngày trước

 4. shark224 (Perfect Money USD → Vietcombank), 4 ngày trước

 5. hieucongtu (Vietinbank → ), 4 ngày trước

 6. Thường (Á Châu Bank → ), 1 tuần trước

 7. Dv tốt, thanh toán nhanh - Tks Adm!!!!

  guest (Perfect Money USD → Vietinbank), 2 tuần trước

 8. sangqqnn1 (Vietcombank → Perfect Money USD), 3 tuần trước

 9. lthlth ( → Vietcombank), 3 tuần trước

 10. yellowsun64 (Perfect Money USD → Vietcombank), 3 tuần trước

 11. lthlth ( → Vietcombank), 3 tuần trước

 12. sang (Vietcombank → Perfect Money USD), 4 tuần trước

 13. nam179 (Vietinbank → Perfect Money USD), 4 tuần trước

 14. yellowsun64 (Perfect Money USD → Vietcombank), 1 tháng trước

 15. nhanh

  takizu (Vietcombank → Perfect Money USD), 1 tháng trước

 16. lthlth ( → Vietcombank), 1 tháng trước

 17. Good jobs

  trần đức (Á Châu Bank → Perfect Money USD), 1 tháng trước

 18. nhanh, uy tín

  hieucongtu (Vietinbank → ), 1 tháng trước

 19. metdzoi (Perfect Money USD → Vietcombank), 1 tháng trước

 20. shark224 (Perfect Money USD → Vietcombank), 1 tháng trước