Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. metdzoi (Perfect Money USD → Vietcombank), 12 giờ trước

 2. shark224 (Perfect Money USD → Vietcombank), 1 ngày trước

 3. Draufx2019 (Vietcombank → Perfect Money USD), 1 ngày trước

 4. Dang (Vietcombank → Perfect Money USD), 1 ngày trước

 5. Rat nhanh. thanks

  Dang (Vietcombank → Perfect Money USD), 1 ngày trước

 6. metdzoi (Vietcombank → Perfect Money USD), 1 ngày trước

 7. Phu (Vietcombank → ), 2 ngày trước

 8. Tốt. Hướng dẫn kiếm tiền tại :

  shark224 (Perfect Money USD → Vietcombank), 2 ngày trước

 9. rất nhanh!

  Chan (Vietcombank → Perfect Money USD), 4 ngày trước

 10. drau (Vietcombank → Perfect Money USD), 4 ngày trước

 11. Giao dịch nhanh chóng, tỷ giá tốt

  Hưng NT (Á Châu Bank → Perfect Money USD), 4 ngày trước

 12. drau (Vietcombank → Perfect Money USD), 5 ngày trước

 13. drau (Vietcombank → Perfect Money USD), 5 ngày trước

 14. Draufx2019 (Vietcombank → Perfect Money USD), 6 ngày trước

 15. Tốt

  shark224 (Perfect Money USD → Vietcombank), 6 ngày trước

 16. Draufx2019 (Vietcombank → Perfect Money USD), 1 tuần trước

 17. lthlth ( → Vietcombank), 1 tuần trước

 18. tốt. hướng dẫn kiếm tiền tại: kenhkiemtien.club

  shark224 (Perfect Money USD → Vietcombank), 1 tuần trước

 19. drau (Vietcombank → Perfect Money USD), 1 tuần trước

 20. klbvips ( → Vietcombank), 1 tuần trước