Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. 09718653... - Bán 58.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 8 giờ trước

 2. good

  nam329 - Bán 20.00 USD, (PerfectMoney → VietinBank), 9 giờ trước

 3. 43434323... - Bán 133.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 1 ngày trước

 4. 09056811... - Mua 5 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 2 ngày trước

 5. 09356153... - Mua 20 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 2 ngày trước

 6. 09813281... - Bán 8.96 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 2 ngày trước

 7. 09434483... - Bán 250.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 2 ngày trước

 8. 09455545... - Bán 73.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 2 ngày trước

 9. 09356153... - Mua 60 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 2 ngày trước

 10. 09356153... - Mua 10 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 2 ngày trước

 11. 03456338... - Mua 515.5 USD, (TechComBank → PerfectMoney), 3 ngày trước

 12. 09737778... - Bán 906.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 3 ngày trước

 13. Quá nhanh quá nguy hiểm. Tuyệt vời!

  Dukick - Bán 378.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 3 ngày trước

 14. 09035590... - Bán 45.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 3 ngày trước

 15. 09133721... - Mua 6 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 3 ngày trước

 16. 09673874... - Bán 406.40 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 4 ngày trước

 17. 09090009... - Bán 18.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 4 ngày trước

 18. 03956732... - Mua 22 USD, (VietinBank → PerfectMoneyVoucher), 4 ngày trước

 19. 09455545... - Bán 38.50 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 4 ngày trước

 20. 03699878... - Mua 1497.84 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 4 ngày trước