Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. 03699878... - Mua 512.26 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 ngày trước

 2. 03350420... - Bán 120.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 1 ngày trước

 3. 09032366... - Mua 20 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 ngày trước

 4. 09136945... - Mua 100 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 ngày trước

 5. 09032366... - Bán 350.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 1 ngày trước

 6. 03580629... - Bán 4.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 2 ngày trước

 7. 03580629... - Bán 53.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 2 ngày trước

 8. 03580629... - Bán 2.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 2 ngày trước

 9. 03580629... - Bán 55.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 2 ngày trước

 10. 09668192... - Mua 30 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 2 ngày trước

 11. 03343727... - Bán 2.50 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 3 ngày trước

 12. namhmue - Bán 9.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 3 ngày trước

 13. 08552684... - Bán 20.30 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 3 ngày trước

 14. namhmue - Bán 5.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 4 ngày trước

 15. 09090009... - Bán 30.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 5 ngày trước

 16. 09136945... - Mua 10 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 5 ngày trước

 17. 09136945... - Mua 100 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 5 ngày trước

 18. 09384656... - Bán 1.05 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 6 ngày trước

 19. gòy qua gòy = )) E E HEEEEEEEEE lụ pẹ

  hkhoa0754 - Mua 9.87 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 6 ngày trước

 20. 09090009... - Bán 30.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 1 tuần trước