Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. 03290992... - Mua 2 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 2 tháng trước

 2. 09666699... - Mua 5 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 2 tháng trước

 3. 09666698... - Mua 10 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 2 tháng trước

 4. 09455545... - Mua 115 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 2 tháng trước

 5. 03290992... - Bán 2.50 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 2 tháng trước

 6. 03290992... - Mua 2 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 2 tháng trước

 7. 09090008... - Bán 21.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 2 tháng trước

 8. 09830126... - Mua 30 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 2 tháng trước

 9. 03984602... - Bán 50.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 2 tháng trước

 10. 16781255... - Bán 1.21 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 2 tháng trước

 11. 03343727... - Bán 30.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 2 tháng trước

 12. 09666698... - Mua 16 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 2 tháng trước

 13. 16781255... - Bán 1.26 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 2 tháng trước

 14. 09214821... - Mua 50 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 2 tháng trước

 15. 09896440... - Mua 100 USD, (AChauBank → PerfectMoney), 2 tháng trước

 16. 09830126... - Mua 30 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 2 tháng trước

 17. 09336867... - Mua 20 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 2 tháng trước

 18. 03290992... - Mua 2.8 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 2 tháng trước

 19. 09336867... - Mua 20 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 2 tháng trước

 20. 09090009... - Bán 62.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 2 tháng trước