Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. shark224 (Perfect Money USD → VietComBank), 1 tháng trước

 2. chk4hoa (Vietinbank → Perfect Money USD), 1 tháng trước

 3. chk4hoa (Vietinbank → Perfect Money USD), 1 tháng trước

 4. draupq (Perfect Money USD → VietComBank), 1 tháng trước

 5. chk4hoa (Vietinbank → Perfect Money USD), 1 tháng trước

 6. decogen002 (Perfect Money USD → VietComBank), 1 tháng trước

 7. rất nhanh

  caothithuylinh (Perfect Money USD → VietComBank), 1 tháng trước

 8. chk4hoa (Vietinbank → Perfect Money USD), 1 tháng trước

 9. chk4hoa (Vietinbank → Perfect Money USD), 1 tháng trước

 10. Rat tot thanks

  Vuong (Á Châu Bank → Perfect Money USD), 1 tháng trước

 11. minh123456 (Vietinbank → Perfect Money USD), 1 tháng trước

 12. chk4hoa (Vietinbank → Perfect Money USD), 1 tháng trước

 13. chk4hoa (Vietinbank → Perfect Money USD), 1 tháng trước

 14. chk4hoa (Vietinbank → Perfect Money USD), 1 tháng trước

 15. Gioa dich uy tin

  hoanghung0102 (Perfect Money USD → VietComBank), 1 tháng trước

 16. chk4hoa (Vietinbank → Perfect Money USD), 1 tháng trước

 17. chk4hoa (Vietinbank → Perfect Money USD), 1 tháng trước

 18. shark224 (Perfect Money USD → VietComBank), 1 tháng trước

 19. chk4hoa (Vietinbank → Perfect Money USD), 1 tháng trước

 20. ok

  qq (Perfect Money USD → VietComBank), 1 tháng trước