Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. 07964175... - Mua 6.81 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 ngày trước

 2. 09887657... - Bán 70.00 USD, (PerfectMoney → VietinBank), 1 ngày trước

 3. 09120789... - Bán 69.50 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 1 ngày trước

 4. 09356153... - Bán 26.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 1 ngày trước

 5. 09090009... - Bán 16.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 1 ngày trước

 6. 09356153... - Bán 26.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 1 ngày trước

 7. 01257839... - Mua 322 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 ngày trước

 8. 01257839... - Mua 2047 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 ngày trước

 9. duong - Mua 320 USD, (TechComBank → PerfectMoney), 1 ngày trước

 10. 09356153... - Bán 50.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 1 ngày trước

 11. 03956732... - Mua 18 USD, (VietinBank → PerfectMoneyVoucher), 1 ngày trước

 12. 09090009... - Bán 45.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 1 ngày trước

 13. 07898559... - Mua 2 USD, (VietinBank → PerfectMoney), 1 ngày trước

 14. 07898559... - Mua 50 USD, (VietinBank → PerfectMoney), 1 ngày trước

 15. Thanks

  Ads - Bán 183.75 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 1 ngày trước

 16. 09090009... - Bán 50.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 1 ngày trước

 17. 09840232... - Mua 42.55 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 ngày trước

 18. 09832239... - Mua 120 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 2 ngày trước

 19. 09822396... - Mua 50000 USD, (VietComBank → VietComBank), 2 ngày trước

 20. 09389255... - Bán 100.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 2 ngày trước