Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. 09244242... - Bán 250.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 4 ngày trước

 2. 07964175... - Mua 3.09 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 4 ngày trước

 3. 09833127... - Mua 1.8 USD, (VietinBank → PerfectMoney), 4 ngày trước

 4. 09085116... - Mua 160 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 4 ngày trước

 5. 03699562... - Bán 10.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 4 ngày trước

 6. klbvips - Mua 100 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 4 ngày trước

 7. klbvips - Bán 120.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 4 ngày trước

 8. 09014903... - Mua 80 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 5 ngày trước

 9. 09833127... - Mua 1.8 USD, (VietinBank → PerfectMoney), 5 ngày trước

 10. 03986364... - Bán 9.90 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 5 ngày trước

 11. 12483456... - Mua 8.15 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 5 ngày trước

 12. 44343232... - Bán 4.84 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 6 ngày trước

 13. 09356153... - Mua 200 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 6 ngày trước

 14. 08552684... - Mua 50 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 6 ngày trước

 15. 09833127... - Mua 1.8 USD, (VietinBank → PerfectMoney), 6 ngày trước

 16. 07964175... - Mua 2.03 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 6 ngày trước

 17. 09356153... - Mua 250 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 6 ngày trước

 18. 03481352... - Bán 30.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 6 ngày trước

 19. 03481352... - Mua 110 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 tuần trước

 20. 09356153... - Mua 50 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 tuần trước