Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. 01267839... - Mua 1979 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 2 ngày trước

 2. 09389255... - Bán 91.73 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 2 ngày trước

 3. 07964175... - Mua 2 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 2 ngày trước

 4. 07964175... - Mua 2.15 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 2 ngày trước

 5. 09244242... - Bán 100.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 2 ngày trước

 6. 09336867... - Mua 55 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 2 ngày trước

 7. 09090009... - Bán 20.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 2 ngày trước

 8. 01257839... - Mua 593 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 2 ngày trước

 9. 09080009... - Bán 20.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 3 ngày trước

 10. 03699878... - Mua 1 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 3 ngày trước

 11. 09455545... - Mua 20 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 3 ngày trước

 12. 09090008... - Bán 50.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 3 ngày trước

 13. 03956732... - Mua 44 USD, (VietinBank → PerfectMoneyVoucher), 4 ngày trước

 14. 09080009... - Bán 50.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 5 ngày trước

 15. 09095025... - Mua 30 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 5 ngày trước

 16. 09244242... - Bán 200.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 6 ngày trước

 17. 01257839... - Mua 1328.5 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 6 ngày trước

 18. 03699878... - Mua 598.46 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 6 ngày trước

 19. 01257839... - Mua 521 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 6 ngày trước

 20. 09455545... - Mua 30 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 tuần trước