Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. drau_pq (VietComBank → Perfect Money USD), 1 tuần trước

 2. Giao dichj nhanh chong va uy tin

  hoanghung0102 (Perfect Money USD → VietComBank), 2 tuần trước

 3. giao dịch nhanh chóng

  caothithuylinh (Perfect Money USD → VietComBank), 2 tuần trước

 4. Dich vu rat tot, uy tin

  Tien (Perfect Money USD → VietComBank), 2 tuần trước

 5. kemocque (VietComBank → Perfect Money USD), 2 tuần trước

 6. nhanh vc

  vu hoang (Perfect Money USD → Vietinbank), 2 tuần trước

 7. drau_pq (VietComBank → Perfect Money USD), 3 tuần trước

 8. Hien (Perfect Money USD → VietComBank), 3 tuần trước

 9. nhanh gọn thuận tiện

  vu (Perfect Money USD → Vietinbank), 3 tuần trước

 10. tot

  hoaanhdao90 (Perfect Money USD → VietComBank), 3 tuần trước

 11. minh123456 (Perfect Money USD → Vietinbank), 3 tuần trước

 12. Hien (Perfect Money USD → VietComBank), 3 tuần trước

 13. shark224 (Perfect Money USD → VietComBank), 4 tuần trước

 14. rất tốt

  hoang (VietComBank → Perfect Money USD), 1 tháng trước

 15. yellowsun64 (Perfect Money USD → VietComBank), 1 tháng trước

 16. good

  hoaanhdao90 (Perfect Money USD → VietComBank), 1 tháng trước

 17. nhanh gon

  vu hoang (Perfect Money USD → Vietinbank), 1 tháng trước

 18. Uy tin va nhanh chong

  hoanghung0102 (Perfect Money USD → VietComBank), 1 tháng trước

 19. yellowsun64 (Perfect Money USD → VietComBank), 1 tháng trước

 20. Ok

  thailh (Perfect Money USD → Vietinbank), 1 tháng trước