Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. Draufx2019 (Vietcombank → Perfect Money USD), 1 tháng trước

 2. Dang (Vietcombank → Perfect Money USD), 1 tháng trước

 3. Rat nhanh. thanks

  Dang (Vietcombank → Perfect Money USD), 1 tháng trước

 4. metdzoi (Vietcombank → Perfect Money USD), 1 tháng trước

 5. Phu (Vietcombank → ), 1 tháng trước

 6. Tốt. Hướng dẫn kiếm tiền tại :

  shark224 (Perfect Money USD → Vietcombank), 1 tháng trước

 7. rất nhanh!

  Chan (Vietcombank → Perfect Money USD), 1 tháng trước

 8. drau (Vietcombank → Perfect Money USD), 1 tháng trước

 9. Giao dịch nhanh chóng, tỷ giá tốt

  Hưng NT (Á Châu Bank → Perfect Money USD), 1 tháng trước

 10. drau (Vietcombank → Perfect Money USD), 1 tháng trước

 11. drau (Vietcombank → Perfect Money USD), 1 tháng trước

 12. Draufx2019 (Vietcombank → Perfect Money USD), 1 tháng trước

 13. Tốt

  shark224 (Perfect Money USD → Vietcombank), 1 tháng trước

 14. Draufx2019 (Vietcombank → Perfect Money USD), 1 tháng trước

 15. lthlth ( → Vietcombank), 1 tháng trước

 16. tốt. hướng dẫn kiếm tiền tại: kenhkiemtien.club

  shark224 (Perfect Money USD → Vietcombank), 1 tháng trước

 17. drau (Vietcombank → Perfect Money USD), 1 tháng trước

 18. klbvips ( → Vietcombank), 1 tháng trước

 19. Dv tốt, thanh toán nhanh!!!! Tks admin!!!!!!!!!!!

  thang7890 (Perfect Money USD → Vietcombank), 1 tháng trước

 20. Good Site ! Well Done !!

  Profitx (Perfect Money USD → Á Châu Bank), 1 tháng trước