Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. 09138145... - Mua 100 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 2 ngày trước

 2. tah7it - Bán 200.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 2 ngày trước

 3. 09768999... - Bán 240.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 2 ngày trước

 4. 09482883... - Mua 25 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 2 ngày trước

 5. sao tốc độ nhanh quá vậy

  d - Bán 161.46 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 2 ngày trước

 6. 09887657... - Bán 75.00 USD, (PerfectMoney → VietinBank), 2 ngày trước

 7. 09887657... - Bán 100.00 USD, (PerfectMoney → VietinBank), 2 ngày trước

 8. hkhoa0754 - Bán 15.92 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 2 ngày trước

 9. 09887657... - Bán 68.00 USD, (PerfectMoney → VietinBank), 2 ngày trước

 10. 03557165... - Bán 33.70 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 2 ngày trước

 11. 09887657... - Bán 98.00 USD, (PerfectMoney → VietinBank), 2 ngày trước

 12. 09191718... - Mua 7.7 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 2 ngày trước

 13. 09737778... - Bán 320.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 2 ngày trước

 14. tah7it - Bán 80.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 2 ngày trước

 15. 09887657... - Bán 50.00 USD, (PerfectMoney → VietinBank), 2 ngày trước

 16. 09887657... - Bán 28.00 USD, (PerfectMoney → VietinBank), 2 ngày trước

 17. 09244242... - Bán 430.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 2 ngày trước

 18. 09191718... - Mua 8.23 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 2 ngày trước

 19. 09768999... - Bán 320.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 2 ngày trước

 20. 09891368... - Mua 75 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 3 ngày trước