Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. Drau (Vietcombank → Perfect Money USD), 1 tháng trước

 2. shark224 (Perfect Money USD → Vietcombank), 1 tháng trước

 3. drau (Vietcombank → Perfect Money USD), 1 tháng trước

 4. klbvips ( → Vietcombank), 1 tháng trước

 5. drau (Vietcombank → Perfect Money USD), 1 tháng trước

 6. drau (Vietcombank → Perfect Money USD), 1 tháng trước

 7. Giao dịch rất nhanh, tiện lợi!

  Trung Tín (Perfect Money USD → Vietcombank), 1 tháng trước

 8. backieuphong (Vietcombank → ), 1 tháng trước

 9. klbvips (Vietcombank → ), 1 tháng trước

 10. gn

  gg (Perfect Money USD → Vietcombank), 1 tháng trước

 11. chanly1965 (Perfect Money USD → Vietcombank), 1 tháng trước

 12. Dv tốt, thanh toán nhanh!!! - TK admin!!!!!!!!

  vyh (Perfect Money USD → Vietinbank), 1 tháng trước

 13. klbvips (Vietcombank → ), 1 tháng trước

 14. minhgabmt (Vietcombank → Perfect Money USD), 1 tháng trước

 15. klbvips (Vietcombank → ), 1 tháng trước

 16. klbvips (Vietcombank → ), 1 tháng trước

 17. mb (Perfect Money USD → Vietcombank), 2 tháng trước

 18. klbvips (Vietcombank → ), 2 tháng trước

 19. klbvips (Vietcombank → ), 2 tháng trước

 20. klbvips (Vietcombank → ), 2 tháng trước