Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. 09356153... - Mua 200 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 ngày trước

 2. good

  leo - Bán 50.00 USD, (PerfectMoney → TechComBank), 1 ngày trước

 3. 09043503... - Mua 215 USD, (AChauBank → PerfectMoney), 1 ngày trước

 4. 07964175... - Mua 21.43 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 ngày trước

 5. Duong - Mua 63 USD, (TechComBank → PerfectMoney), 2 ngày trước

 6. 09095025... - Mua 20 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 2 ngày trước

 7. 09089044... - Bán 4.09 USD, (PerfectMoney → TechComBank), 2 ngày trước

 8. 03956732... - Mua 10 USD, (VietinBank → PerfectMoneyVoucher), 2 ngày trước

 9. 09135183... - Mua 50 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 2 ngày trước

 10. tốt

  leophan - Bán 94.00 USD, (PerfectMoney → TechComBank), 2 ngày trước

 11. 09356153... - Mua 200 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 2 ngày trước

 12. 09737778... - Bán 106.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 2 ngày trước

 13. 09668192... - Mua 45 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 2 ngày trước

 14. 09089044... - Bán 50.00 USD, (PerfectMoney → TechComBank), 2 ngày trước

 15. 09088019... - Bán 150.00 USD, (PerfectMoney → TechComBank), 2 ngày trước

 16. 08552684... - Mua 13 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 2 ngày trước

 17. 09035590... - Mua 43 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 3 ngày trước

 18. 09356153... - Mua 200 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 3 ngày trước

 19. 09094635... - Bán 17.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 3 ngày trước

 20. 03956732... - Mua 9 USD, (VietinBank → PerfectMoneyVoucher), 3 ngày trước