Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. 09090008... - Bán 30.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 2 tháng trước

 2. 03956732... - Mua 44 USD, (VietinBank → PerfectMoneyVoucher), 2 tháng trước

 3. 16781255... - Bán 1.55 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 2 tháng trước

 4. 09830126... - Mua 20 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 2 tháng trước

 5. 03343727... - Bán 5.90 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 2 tháng trước

 6. 09812342... - Bán 250.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 2 tháng trước

 7. 09812342... - Bán 200.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 2 tháng trước

 8. 09035590... - Mua 30 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 2 tháng trước

 9. 03288819... - Bán 65.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 2 tháng trước

 10. 09035590... - Mua 15 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 2 tháng trước

 11. 16781255... - Bán 1.06 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 2 tháng trước

 12. 09455545... - Mua 23 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 2 tháng trước

 13. 09455545... - Mua 50 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 2 tháng trước

 14. 03288619... - Bán 80.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 2 tháng trước

 15. 03956732... - Mua 110 USD, (VietinBank → PerfectMoneyVoucher), 2 tháng trước

 16. 03956732... - Mua 150 USD, (VietinBank → PerfectMoneyVoucher), 2 tháng trước

 17. 01257839... - Mua 50 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 2 tháng trước

 18. 09455545... - Mua 27 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 2 tháng trước

 19. 16781255... - Bán 1.04 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 2 tháng trước

 20. 03956732... - Mua 108 USD, (VietinBank → PerfectMoneyVoucher), 2 tháng trước