Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. 03956732... - Mua 18 USD, (VietinBank → PerfectMoneyVoucher), 2 tháng trước

 2. 01257839... - Mua 291 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 2 tháng trước

 3. 09755421... - Bán 57.73 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 2 tháng trước

 4. 09090009... - Bán 20.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 2 tháng trước

 5. 03350420... - Bán 376.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 2 tháng trước

 6. 01257839... - Mua 70 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 2 tháng trước

 7. 09035590... - Mua 20 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 2 tháng trước

 8. 09090009... - Bán 25.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 2 tháng trước

 9. 09891368... - Mua 15 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 2 tháng trước

 10. 09668192... - Mua 30 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 2 tháng trước

 11. 01257839... - Mua 50 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 2 tháng trước

 12. 01257839... - Mua 10 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 2 tháng trước

 13. 09757541... - Bán 1.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 2 tháng trước

 14. 09090009... - Bán 15.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 2 tháng trước

 15. 09389255... - Bán 100.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 2 tháng trước

 16. 09035590... - Bán 22.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 2 tháng trước

 17. 09830126... - Mua 100 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 2 tháng trước

 18. 09830126... - Mua 100 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 2 tháng trước

 19. 07964175... - Bán 12.85 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 2 tháng trước

 20. 03699878... - Mua 770.33 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 2 tháng trước