Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. Dv tốt, thanh toán nhanh!!!!!!!!!!! Tks admin!!!

  thang7890 - Bán 50.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 3 tháng trước

 2. 09032366... - Bán 12.50 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 3 tháng trước

 3. 01257839... - Mua 115 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 3 tháng trước

 4. 09090009... - Bán 21.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 3 tháng trước

 5. 01257839... - Mua 5 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 3 tháng trước

 6. 09090009... - Bán 16.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 3 tháng trước

 7. 03343727... - Bán 4.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 3 tháng trước

 8. 09032366... - Bán 20.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 3 tháng trước

 9. 09821791... - Mua 2 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 3 tháng trước

 10. 09389255... - Bán 105.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 3 tháng trước

 11. 89786654... - Mua 87 USD, (AChauBank → PerfectMoneyVoucher), 3 tháng trước

 12. 09887657... - Bán 75.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 3 tháng trước

 13. 09573939... - Bán 150.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 3 tháng trước

 14. 03928296... - Bán 300.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 3 tháng trước

 15. 09199152... - Bán 200.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 3 tháng trước

 16. 03928296... - Bán 200.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 3 tháng trước

 17. 56872998... - Mua 65 USD, (AChauBank → PerfectMoneyVoucher), 3 tháng trước

 18. 09628314... - Mua 100 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 3 tháng trước

 19. 01257839... - Mua 20 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 3 tháng trước

 20. 09830126... - Mua 50 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 3 tháng trước