Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. 09035590... - Bán 60.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 2 tháng trước

 2. 09840232... - Mua 42.55 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 2 tháng trước

 3. 01257839... - Mua 1758 USD, (TechComBank → PerfectMoneyVoucher), 2 tháng trước

 4. 09244242... - Bán 20.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 2 tháng trước

 5. 09035590... - Mua 45 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 2 tháng trước

 6. 09455545... - Mua 450 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 2 tháng trước

 7. 09891368... - Mua 75 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 2 tháng trước

 8. 09840232... - Mua 21.27 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 2 tháng trước

 9. 09455545... - Mua 200 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 2 tháng trước

 10. 09840232... - Mua 42.55 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 2 tháng trước

 11. 09840232... - Mua 106.38 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 2 tháng trước

 12. 09840232... - Mua 170.18 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 2 tháng trước

 13. 03956732... - Mua 60 USD, (VietinBank → PerfectMoneyVoucher), 2 tháng trước

 14. 09840232... - Mua 12.76 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 2 tháng trước

 15. 09668192... - Mua 30 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 2 tháng trước

 16. 09463126... - Mua 21 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 2 tháng trước

 17. 09840232... - Mua 31.48 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 2 tháng trước

 18. 09737778... - Bán 580.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 2 tháng trước

 19. 09088019... - Bán 112.00 USD, (PerfectMoney → TechComBank), 2 tháng trước

 20. 09840232... - Mua 85.1 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 2 tháng trước