Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. 09356153... - Mua 5 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 tháng trước

 2. 08552684... - Mua 21.68 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 tháng trước

 3. klbvips - Mua 305.97 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 tháng trước

 4. 09356153... - Mua 50 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 tháng trước

 5. 09035590... - Mua 22 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 tháng trước

 6. 03580629... - Bán 740.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 1 tháng trước

 7. 09095592... - Bán 120.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 1 tháng trước

 8. 03550999... - Mua 40 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 tháng trước

 9. 09191718... - Mua 8.42 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 tháng trước

 10. 03386799... - Mua 200 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 tháng trước

 11. 09095592... - Bán 120.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 1 tháng trước

 12. 09120789... - Bán 283.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 1 tháng trước

 13. 09120789... - Bán 245.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 1 tháng trước

 14. 09120789... - Bán 300.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 1 tháng trước

 15. 09725271... - Bán 2.00 USD, (PerfectMoney → VietinBank), 1 tháng trước

 16. 09095592... - Mua 300 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 tháng trước

 17. 09095592... - Bán 100.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 1 tháng trước

 18. 09737778... - Bán 245.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 1 tháng trước

 19. 03550999... - Mua 40 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 tháng trước

 20. 09830126... - Mua 200 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 tháng trước