Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. 09389255... - Bán 100.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 1 tháng trước

 2. 07939954... - Bán 3.46 USD, (PerfectMoney → VietinBank), 1 tháng trước

 3. 09630463... - Bán 300.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 1 tháng trước

 4. 03699878... - Mua 286.99 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 tháng trước

 5. 09887657... - Bán 75.00 USD, (PerfectMoney → TechComBank), 1 tháng trước

 6. 09887657... - Bán 74.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 1 tháng trước

 7. 09813281... - Bán 15.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 1 tháng trước

 8. 03557165... - Bán 44.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 1 tháng trước

 9. 03699878... - Mua 382.49 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 tháng trước

 10. 09737778... - Bán 350.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 1 tháng trước

 11. 09356153... - Mua 125 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 tháng trước

 12. 09128234... - Mua 50000 USD, (VietComBank → VietComBank), 1 tháng trước

 13. 09389255... - Bán 100.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 1 tháng trước

 14. 09885692... - Bán 33.00 USD, (PerfectMoney → TechComBank), 1 tháng trước

 15. 09887657... - Bán 15.00 USD, (PerfectMoney → TechComBank), 1 tháng trước

 16. 03956732... - Mua 38 USD, (VietinBank → PerfectMoneyVoucher), 1 tháng trước

 17. 09035590... - Bán 21.80 USD, (PerfectMoney → TechComBank), 1 tháng trước

 18. 09133721... - Mua 10 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 tháng trước

 19. 09035590... - Bán 21.80 USD, (PerfectMoney → TechComBank), 1 tháng trước

 20. 03956732... - Mua 30 USD, (VietinBank → PerfectMoneyVoucher), 1 tháng trước