Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. 09035590... - Mua 50 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 tháng trước

 2. 09035590... - Mua 20 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 tháng trước

 3. 09737778... - Bán 102.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 1 tháng trước

 4. 09356153... - Mua 15 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 tháng trước

 5. 09887657... - Bán 78.00 USD, (PerfectMoney → VietinBank), 1 tháng trước

 6. 09887752... - Mua 36.91 USD, (AChauBank → PerfectMoney), 1 tháng trước

 7. 03580629... - Bán 900.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 1 tháng trước

 8. 09768999... - Bán 15.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 1 tháng trước

 9. 09768999... - Bán 90.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 1 tháng trước

 10. 81625699... - Bán 35.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 1 tháng trước

 11. 09271997... - Bán 351.33 USD, (PerfectMoney → TechComBank), 1 tháng trước

 12. 09035590... - Mua 6 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 tháng trước

 13. 09043503... - Mua 204 USD, (AChauBank → PerfectMoney), 1 tháng trước

 14. 09768999... - Bán 2500.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 1 tháng trước

 15. 09737778... - Bán 259.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 1 tháng trước

 16. 03699878... - Mua 1725.74 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 tháng trước

 17. 09630463... - Bán 378.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 1 tháng trước

 18. 03421457... - Mua 200 USD, (TechComBank → PerfectMoney), 1 tháng trước

 19. 09349492... - Mua 2220 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 tháng trước

 20. 09349492... - Mua 50000 USD, (VietComBank → VietComBank), 1 tháng trước