Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. 09090008... - Bán 31.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 3 tháng trước

 2. 09035590... - Bán 23.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 3 tháng trước

 3. hoan97 - Mua 30 USD, (TechComBank → PerfectMoney), 3 tháng trước

 4. 16781255... - Bán 1.04 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 3 tháng trước

 5. 09090008... - Bán 86.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 3 tháng trước

 6. 09135817... - Mua 10 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 3 tháng trước

 7. 09136945... - Mua 50 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 3 tháng trước

 8. 09035590... - Bán 24.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 3 tháng trước

 9. 09090009... - Bán 21.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 3 tháng trước

 10. 09116518... - Mua 50 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 3 tháng trước

 11. 09035590... - Mua 12 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 3 tháng trước

 12. 16781255... - Bán 1.22 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 3 tháng trước

 13. 09032366... - Bán 500.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 3 tháng trước

 14. 01257839... - Mua 650 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 3 tháng trước

 15. 09336867... - Mua 22 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 3 tháng trước

 16. 03290992... - Mua 2 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 3 tháng trước

 17. 09090009... - Bán 26.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 3 tháng trước

 18. 09090008... - Bán 30.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 3 tháng trước

 19. 03956732... - Mua 44 USD, (VietinBank → PerfectMoneyVoucher), 3 tháng trước

 20. 16781255... - Bán 1.55 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 3 tháng trước