Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. 09840232... - Mua 29.36 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 2 ngày trước

 2. 01257839... - Mua 1172 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 2 ngày trước

 3. 09434483... - Bán 250.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 2 ngày trước

 4. 09737778... - Bán 274.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 2 ngày trước

 5. 09356153... - Bán 200.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 2 ngày trước

 6. 09455545... - Mua 220 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 2 ngày trước

 7. 07939954... - Mua 410 USD, (VietinBank → PerfectMoney), 2 ngày trước

 8. 09120789... - Bán 30.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 2 ngày trước

 9. 09840232... - Mua 29.79 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 2 ngày trước

 10. 09035590... - Mua 45 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 2 ngày trước

 11. 03977198... - Bán 26.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → TechComBank), 2 ngày trước

 12. 09356153... - Bán 200.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 2 ngày trước

 13. 09135183... - Mua 150 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 3 ngày trước

 14. 09813281... - Bán 2.98 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 3 ngày trước

 15. 01257839... - Mua 40 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 3 ngày trước

 16. 09887657... - Bán 60.00 USD, (PerfectMoney → VietinBank), 3 ngày trước

 17. 09887657... - Bán 50.00 USD, (PerfectMoney → VietinBank), 3 ngày trước

 18. 09244242... - Bán 300.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 3 ngày trước

 19. 09840232... - Mua 12.76 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 3 ngày trước

 20. 09887657... - Bán 130.00 USD, (PerfectMoney → VietinBank), 3 ngày trước