Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. 09437456... - Bán 200.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 3 ngày trước

 2. 09465000... - Bán 283.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 3 ngày trước

 3. 09887657... - Bán 75.00 USD, (PerfectMoney → VietinBank), 3 ngày trước

 4. 09768999... - Bán 400.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 3 ngày trước

 5. 07964175... - Mua 5.09 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 3 ngày trước

 6. 09138145... - Mua 300 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 3 ngày trước

 7. 09630463... - Bán 400.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 3 ngày trước

 8. 09768999... - Bán 160.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 3 ngày trước

 9. 09668192... - Mua 150 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 3 ngày trước

 10. 09887657... - Bán 67.00 USD, (PerfectMoney → VietinBank), 3 ngày trước

 11. 09035590... - Bán 22.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 3 ngày trước

 12. 09011206... - Mua 80 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 3 ngày trước

 13. 09813281... - Bán 14.70 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 4 ngày trước

 14. 09095592... - Mua 860 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 4 ngày trước

 15. 09011206... - Mua 70 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 4 ngày trước

 16. ok

  trannam5 - Mua 8 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 4 ngày trước

 17. 09891368... - Mua 75 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 4 ngày trước

 18. 09043503... - Mua 361 USD, (AChauBank → PerfectMoney), 5 ngày trước

 19. Quá nhanh và uy tín

  vypro1997 - Mua 204 USD, (AChauBank → PerfectMoney), 5 ngày trước

 20. 07964175... - Bán 6.62 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 5 ngày trước