Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. Nhanh chóng

  Nam (Perfect Money USD → Vietcombank), 2 tháng trước

 2. nam179 (Vietinbank → Perfect Money USD), 2 tháng trước

 3. Draufx2019 (Vietcombank → Perfect Money USD), 2 tháng trước

 4. Draufx2019 (Vietcombank → Perfect Money USD), 2 tháng trước

 5. takizu (Vietcombank → Perfect Money USD), 2 tháng trước

 6. Qúa ok

  vanhieu22 (Vietcombank → Perfect Money USD), 2 tháng trước

 7. dang (Vietcombank → Perfect Money USD), 2 tháng trước

 8. shark224 (Perfect Money USD → Vietcombank), 2 tháng trước

 9. hieucongtu (Vietinbank → ), 2 tháng trước

 10. Thường (Á Châu Bank → ), 2 tháng trước

 11. Dv tốt, thanh toán nhanh - Tks Adm!!!!

  guest (Perfect Money USD → Vietinbank), 2 tháng trước

 12. sangqqnn1 (Vietcombank → Perfect Money USD), 3 tháng trước

 13. lthlth ( → Vietcombank), 3 tháng trước

 14. yellowsun64 (Perfect Money USD → Vietcombank), 3 tháng trước

 15. lthlth ( → Vietcombank), 3 tháng trước

 16. sang (Vietcombank → Perfect Money USD), 3 tháng trước

 17. nam179 (Vietinbank → Perfect Money USD), 3 tháng trước

 18. yellowsun64 (Perfect Money USD → Vietcombank), 3 tháng trước

 19. nhanh

  takizu (Vietcombank → Perfect Money USD), 3 tháng trước

 20. lthlth ( → Vietcombank), 3 tháng trước