Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. Dv tốt, thanh toán nhanh!!!!!! Tks admin!!!!!!

  fda (Perfect Money USD → Vietinbank), 2 tháng trước

 2. drau (Vietcombank → Perfect Money USD), 2 tháng trước

 3. klbvips ( → Vietcombank), 2 tháng trước

 4. Nhanh

  Ha (Perfect Money USD → Vietcombank), 2 tháng trước

 5. klbvips (Vietcombank → ), 2 tháng trước

 6. klbvips (Vietcombank → ), 2 tháng trước

 7. klbvips (Vietcombank → ), 2 tháng trước

 8. autopaypm (Perfect Money USD → Vietcombank), 2 tháng trước

 9. klbvips (Vietcombank → ), 2 tháng trước

 10. shark224 (Perfect Money USD → Vietcombank), 2 tháng trước

 11. Dv tốt, thanh toán nhanh!!!!! Tks admin!!!!!!!!!!!!

  thang7890 (Perfect Money USD → Vietinbank), 2 tháng trước

 12. klbvips (Vietcombank → ), 2 tháng trước

 13. klbvips (Vietcombank → ), 2 tháng trước

 14. nhanh như 1 cơn gió

  drboxstore.com (Perfect Money USD → Vietcombank), 2 tháng trước

 15. shark224 (Perfect Money USD → Vietcombank), 2 tháng trước

 16. tỷ giá tốt, nhanh gọn lẹ

  phl7809 (Perfect Money USD → Vietcombank), 2 tháng trước

 17. klbvips (Vietcombank → ), 2 tháng trước

 18. klbvips (Vietcombank → ), 2 tháng trước

 19. klbvips (Vietcombank → ), 2 tháng trước

 20. klbvips (Vietcombank → ), 2 tháng trước