Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. klbvips ( → Vietcombank), 1 tháng trước

 2. shark224 (Perfect Money USD → Vietcombank), 1 tháng trước

 3. MINH (Perfect Money USD → Vietcombank), 1 tháng trước

 4. nguyenhieu (Perfect Money USD → Vietcombank), 1 tháng trước

 5. good. nhanh gọn lẹ

  nguyenhieu (Perfect Money USD → Vietcombank), 1 tháng trước

 6. shark224 (Perfect Money USD → Vietcombank), 2 tháng trước

 7. shark224 (Perfect Money USD → Vietcombank), 2 tháng trước

 8. klbvips ( → Vietcombank), 2 tháng trước

 9. klbvips (Vietcombank → ), 2 tháng trước

 10. lthlth ( → Vietcombank), 2 tháng trước

 11. Tien (Vietcombank → Perfect Money USD), 2 tháng trước

 12. shark224 (Perfect Money USD → Vietcombank), 2 tháng trước

 13. nhanh gọn

  minhgabmt (Vietcombank → Perfect Money USD), 2 tháng trước

 14. Tien (Vietcombank → Perfect Money USD), 2 tháng trước

 15. tien (Vietcombank → Perfect Money USD), 2 tháng trước

 16. mtien (Vietcombank → Perfect Money USD), 2 tháng trước

 17. shark224 (Perfect Money USD → Vietcombank), 2 tháng trước

 18. shark224 (Perfect Money USD → Vietcombank), 2 tháng trước

 19. nhanh gọn

  duy (Perfect Money USD → Vietcombank), 2 tháng trước

 20. klbvips ( → Vietcombank), 2 tháng trước