Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. 07964175... - Mua 8.49 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 3 ngày trước

 2. 03580629... - Bán 2000.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 3 ngày trước

 3. 03699878... - Mua 599.04 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 3 ngày trước

 4. 07964175... - Mua 21.32 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 3 ngày trước

 5. 07964175... - Mua 8.47 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 3 ngày trước

 6. 09089044... - Bán 9.86 USD, (PerfectMoney → TechComBank), 3 ngày trước

 7. OK_BCS - Bán 4.16 USD, (PerfectMoney → TechComBank), 3 ngày trước

 8. 09135183... - Mua 10 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 3 ngày trước

 9. hkhoa0754 - Bán 22.45 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 4 ngày trước

 10. 09668192... - Mua 35 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 4 ngày trước

 11. 09887657... - Bán 348.00 USD, (PerfectMoney → VietinBank), 4 ngày trước

 12. 07964175... - Mua 6.32 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 4 ngày trước

 13. nhanh.. tuyệt :)))

  matthew - Bán 172.10 USD, (PerfectMoney → TechComBank), 4 ngày trước

 14. 08552684... - Bán 21.68 USD, (PerfectMoney → TechComBank), 4 ngày trước

 15. 03699878... - Mua 1268.37 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 4 ngày trước

 16. 09035590... - Mua 43 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 4 ngày trước

 17. hkhoa0754 - Mua 6.35 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 5 ngày trước

 18. 03580629... - Bán 1400.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 5 ngày trước

 19. 03699878... - Mua 431.19 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 5 ngày trước

 20. 09737778... - Bán 333.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 5 ngày trước