Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. bangvuong (Perfect Money USD → VietComBank), 2 năm trước

 2. dautuviet (Perfect Money USD → Vietinbank), 2 năm trước

 3. Tuyet! Cu giu vung phong do nhe!

  tienpeter (Á Châu Bank → Perfect Money USD), 2 năm trước

 4. ok

  tuanloi (VietComBank → Perfect Money USD), 2 năm trước

 5. Tot va Nhanh

  phamtuanloi@gmail.co... (VietComBank → Perfect Money USD), 2 năm trước

 6. hoang ( → Á Châu Bank), 2 năm trước

 7. oke ! rất tuyệt vời

  tuantamnhin (Perfect Money USD → Vietinbank), 2 năm trước

 8. quy (Perfect Money USD → VietComBank), 2 năm trước

 9. dautuviet (Vietinbank → Perfect Money USD), 2 năm trước

 10. dautuviet (Vietinbank → Perfect Money USD), 2 năm trước

 11. dịch vụ tốt

  lan (VietComBank → ), 2 năm trước

 12. rất tốt, chúc site phát triển hơn :)

  Đường (VietComBank → Perfect Money USD), 2 năm trước

 13. nhoctakg (VietComBank → Perfect Money USD), 2 năm trước

 14. Rất tuyệt

  manhtien888 (Perfect Money USD → VietComBank), 2 năm trước

 15. dautuviet (Vietinbank → Perfect Money USD), 2 năm trước

 16. ok

  tốt (VietComBank → Perfect Money USD), 2 năm trước

 17. tốt

  ha (Perfect Money USD → VietComBank), 2 năm trước

 18. Chất

  Duy (Perfect Money USD → VietComBank), 2 năm trước

 19. thank you

  A (VietComBank → Á Châu Bank), 2 năm trước

 20. Good site

  bellevie188 (Perfect Money USD → Á Châu Bank), 2 năm trước