Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. hoangsonx (Vietcombank → Perfect Money USD), 4 năm trước

 2. very good.thank

  Bluestar01 (Perfect Money USD → Vietcombank), 4 năm trước

 3. Richard Nguyen (Vietcombank → Perfect Money USD), 4 năm trước

 4. tan (Vietcombank → Perfect Money USD), 4 năm trước

 5. Richard Nguyen (Vietcombank → Perfect Money USD), 4 năm trước

 6. Good luck !!!

  tienpeter (Á Châu Bank → Perfect Money USD), 4 năm trước

 7. TUyệt vời

  snvquang (Perfect Money USD → Vietcombank), 4 năm trước

 8. Greate.

  tienpeter (Á Châu Bank → Perfect Money USD), 4 năm trước

 9. Tan (Vietcombank → Perfect Money USD), 4 năm trước

 10. RẤT NHANH

  lehoangdat (Vietcombank → Perfect Money USD), 4 năm trước

 11. Lộc (Perfect Money USD → Vietcombank), 4 năm trước

 12. tốt

  mathang (Perfect Money USD → Vietinbank), 4 năm trước

 13. thanhtuan6688 (Perfect Money USD → Vietcombank), 4 năm trước

 14. thanhtuan6688 (Perfect Money USD → Vietcombank), 4 năm trước

 15. herenzo (Perfect Money USD → Vietcombank), 4 năm trước

 16. Like

  Namnt (Vietcombank → Perfect Money USD), 4 năm trước

 17. dịch vụ tốt, thanh toán nhanh Thanks admin

  thang (Perfect Money USD → Vietcombank), 4 năm trước

 18. rất ok!cảm ơn !

  bangvuong (Perfect Money USD → Vietcombank), 4 năm trước

 19. Dẽ dùng,nhanh gọn! rất tốt!

  Cường (Perfect Money USD → Vietcombank), 4 năm trước

 20. rat nhanh

  hoviettrung211 (Vietcombank → Perfect Money USD), 4 năm trước