Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. 09035590... - Bán 44.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 6 ngày trước

 2. 07964175... - Bán 38.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 6 ngày trước

 3. 07964175... - Mua 15 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 6 ngày trước

 4. 09666698... - Mua 12 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 6 ngày trước

 5. 08552684... - Mua 12.91 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 6 ngày trước

 6. Duong - Mua 200 USD, (TechComBank → PerfectMoney), 6 ngày trước

 7. 03956732... - Mua 10 USD, (VietinBank → PerfectMoneyVoucher), 6 ngày trước

 8. 09035590... - Mua 43 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 tuần trước

 9. 09094635... - Bán 27.50 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 1 tuần trước

 10. 08552684... - Mua 12.98 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 tuần trước

 11. 09035590... - Mua 25 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 tuần trước

 12. 03956732... - Mua 39 USD, (VietinBank → PerfectMoneyVoucher), 1 tuần trước

 13. 09035590... - Mua 43 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 tuần trước

 14. 09673874... - Bán 419.34 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 1 tuần trước

 15. 03699878... - Mua 952.21 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 tuần trước

 16. 09032366... - Mua 20 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 tuần trước

 17. 09668192... - Mua 30 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 tuần trước

 18. 08552684... - Mua 13.16 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 tuần trước

 19. 81625699... - Bán 700.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 1 tuần trước

 20. 09887752... - Mua 30.3 USD, (AChauBank → PerfectMoney), 1 tuần trước