Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. nhanh gọn lẹ

  Nguyên (Perfect Money USD → Vietinbank), 4 tháng trước

 2. NGON LÀNH

  vietfunbet ( → Á Châu Bank), 4 tháng trước

 3. Tốt, rất tuyệt

  Huỳnh công pháp (Perfect Money USD → Vietcombank), 4 tháng trước

 4. VERY GOOD

  TARZAN 1MIL USD ( → Á Châu Bank), 4 tháng trước

 5. draus (Vietcombank → Perfect Money USD), 4 tháng trước

 6. draus (Perfect Money USD → Vietcombank), 4 tháng trước

 7. BTCMINER (Perfect Money USD → Vietcombank), 4 tháng trước

 8. Tốt

  Hoang (Vietinbank → Perfect Money USD), 4 tháng trước

 9. tốt

  Nghèo (Perfect Money USD → Á Châu Bank), 4 tháng trước

 10. nguyentrangk45 (Vietcombank → Perfect Money USD), 4 tháng trước

 11. Tuyệt , auto ngon phết

  dan90 (Vietcombank → Perfect Money USD), 4 tháng trước

 12. Nhanh, tỷ giá tốt!

  nhubreak (Vietcombank → Perfect Money USD), 4 tháng trước

 13. hiep (Vietcombank → Perfect Money USD), 4 tháng trước

 14. Drau (Perfect Money USD → Vietcombank), 4 tháng trước

 15. Quá hay luôn

  Linh (Vietinbank → Perfect Money USD), 4 tháng trước

 16. Hien (Perfect Money USD → Vietcombank), 4 tháng trước

 17. linh (Vietcombank → Perfect Money USD), 4 tháng trước

 18. doan0105 (Perfect Money USD → Vietcombank), 4 tháng trước

 19. Nhanh gọn

  gihoang (Vietcombank → Perfect Money USD), 4 tháng trước

 20. ok

  HUng (Vietcombank → Perfect Money USD), 4 tháng trước