Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. Good jobs

  trần đức (Á Châu Bank → Perfect Money USD), 3 tháng trước

 2. nhanh, uy tín

  hieucongtu (Vietinbank → ), 3 tháng trước

 3. metdzoi (Perfect Money USD → Vietcombank), 3 tháng trước

 4. shark224 (Perfect Money USD → Vietcombank), 3 tháng trước

 5. Draufx2019 (Vietcombank → Perfect Money USD), 3 tháng trước

 6. Dang (Vietcombank → Perfect Money USD), 3 tháng trước

 7. Rat nhanh. thanks

  Dang (Vietcombank → Perfect Money USD), 3 tháng trước

 8. metdzoi (Vietcombank → Perfect Money USD), 3 tháng trước

 9. Phu (Vietcombank → ), 3 tháng trước

 10. Tốt. Hướng dẫn kiếm tiền tại :

  shark224 (Perfect Money USD → Vietcombank), 3 tháng trước

 11. rất nhanh!

  Chan (Vietcombank → Perfect Money USD), 3 tháng trước

 12. drau (Vietcombank → Perfect Money USD), 3 tháng trước

 13. Giao dịch nhanh chóng, tỷ giá tốt

  Hưng NT (Á Châu Bank → Perfect Money USD), 3 tháng trước

 14. drau (Vietcombank → Perfect Money USD), 3 tháng trước

 15. drau (Vietcombank → Perfect Money USD), 3 tháng trước

 16. Draufx2019 (Vietcombank → Perfect Money USD), 3 tháng trước

 17. Tốt

  shark224 (Perfect Money USD → Vietcombank), 3 tháng trước

 18. Draufx2019 (Vietcombank → Perfect Money USD), 4 tháng trước

 19. lthlth ( → Vietcombank), 4 tháng trước

 20. tốt. hướng dẫn kiếm tiền tại: kenhkiemtien.club

  shark224 (Perfect Money USD → Vietcombank), 4 tháng trước