Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. shark224 (Perfect Money USD → Vietcombank), 2 tháng trước

 2. takizu (Vietcombank → ), 3 tháng trước

 3. klbvips ( → Vietcombank), 3 tháng trước

 4. Giao dịch nhanh, rate cao

  anvidanh (Perfect Money USD → Vietinbank), 3 tháng trước

 5. tạm tạm

  daikin ( → Vietcombank), 3 tháng trước

 6. nhanh , rate tot

  d ( → Vietcombank), 3 tháng trước

 7. dịch vụ nhanh gọ

  thuong (Vietcombank → Perfect Money USD), 3 tháng trước

 8. s (Vietcombank → Perfect Money USD), 3 tháng trước

 9. hi (Vietcombank → Perfect Money USD), 3 tháng trước

 10. klbvips ( → Vietcombank), 3 tháng trước

 11. VLP (Vietcombank → Perfect Money USD), 4 tháng trước

 12. web gì mà thanh toán lẹ vl

  d (Perfect Money USD → Vietcombank), 4 tháng trước

 13. nhanh

  d (Perfect Money USD → Vietcombank), 4 tháng trước

 14. shark224 (Perfect Money USD → Vietcombank), 4 tháng trước

 15. Draufx2019 (Perfect Money USD → Vietcombank), 4 tháng trước

 16. Draufx2019 (Perfect Money USD → Vietcombank), 4 tháng trước

 17. nam179 (Vietinbank → Perfect Money USD), 4 tháng trước

 18. Draufx2019 (Perfect Money USD → Vietcombank), 4 tháng trước

 19. Draufx2019 (Perfect Money USD → Vietcombank), 4 tháng trước

 20. Draufx2019 (Vietcombank → Perfect Money USD), 4 tháng trước