Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. lynptc1990 (Perfect Money USD → Á Châu Bank), 1 tháng trước

 2. fast and trusted

  lynptc1990 (Perfect Money USD → Á Châu Bank), 1 tháng trước

 3. rất tốt

  andai ( → VietComBank), 1 tháng trước

 4. datnt2010 (VietComBank → Perfect Money USD), 1 tháng trước

 5. best

  s (Perfect Money USD → VietComBank), 1 tháng trước

 6. Nhanh chóng

  canhdx (VietComBank → Perfect Money USD), 1 tháng trước

 7. shark224 (Perfect Money USD → VietComBank), 1 tháng trước

 8. namhnue (Perfect Money USD → Vietinbank), 1 tháng trước

 9. namhnue (Vietinbank → Perfect Money EURO), 1 tháng trước

 10. hkhoa0754 (Perfect Money USD → VietComBank), 1 tháng trước

 11. giao dich rat nhanh gon nhe

  tam (Vietinbank → Perfect Money USD), 1 tháng trước

 12. good nhanh vl

  thích bú ( → VietComBank), 1 tháng trước

 13. VLP (VietComBank → Perfect Money USD), 1 tháng trước

 14. shark224 (Perfect Money USD → VietComBank), 1 tháng trước

 15. namhnue (Vietinbank → Perfect Money USD), 1 tháng trước

 16. good

  188vnd (Á Châu Bank → Perfect Money USD), 1 tháng trước

 17. namhnue (Vietinbank → Perfect Money USD), 1 tháng trước

 18. namhnue (Vietinbank → Perfect Money USD), 1 tháng trước

 19. namhnue (Vietinbank → Perfect Money USD), 1 tháng trước

 20. chk4hoa (VietComBank → Perfect Money USD), 1 tháng trước