Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. 09035590... - Mua 40 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 tuần trước

 2. 09356153... - Mua 200 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 tuần trước

 3. 09090009... - Bán 75.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 1 tuần trước

 4. 09085116... - Mua 80 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 tuần trước

 5. 03350420... - Bán 100.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 1 tuần trước

 6. 07964175... - Mua 4.02 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 tuần trước

 7. 09035590... - Mua 20 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 tuần trước

 8. klbvips - Bán 200.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 1 tuần trước

 9. 09833127... - Mua 1.8 USD, (VietinBank → PerfectMoney), 1 tuần trước

 10. 03481352... - Mua 100 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 tuần trước

 11. 03481352... - Bán 30.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 1 tuần trước

 12. 08552684... - Bán 277.20 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 1 tuần trước

 13. 09035590... - Mua 18 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 tuần trước

 14. 09356153... - Mua 50 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 tuần trước

 15. 09085116... - Mua 160 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 tuần trước

 16. 03481352... - Bán 100.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 1 tuần trước

 17. 09821791... - Mua 4 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 tuần trước

 18. klbvips - Bán 589.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 1 tuần trước

 19. 09035590... - Bán 30.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 1 tuần trước

 20. trannam5 - Mua 41 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 tuần trước