Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. 09043503... - Mua 50000 USD, (AChauBank → AChauBank), 5 ngày trước

 2. 09482883... - Mua 36 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 5 ngày trước

 3. 09035590... - Mua 40 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 5 ngày trước

 4. 09356153... - Mua 117.83 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 5 ngày trước

 5. 03956732... - Mua 37 USD, (VietinBank → PerfectMoneyVoucher), 5 ngày trước

 6. 09737778... - Bán 173.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 5 ngày trước

 7. 03956732... - Mua 75 USD, (VietinBank → PerfectMoneyVoucher), 5 ngày trước

 8. 03699878... - Mua 114.25 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 5 ngày trước

 9. 09437456... - Bán 180.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 5 ngày trước

 10. 09035590... - Bán 21.50 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 5 ngày trước

 11. 09356153... - Mua 300 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 6 ngày trước

 12. 09356153... - Mua 10 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 6 ngày trước

 13. 09628314... - Bán 50.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 6 ngày trước

 14. 09356153... - Mua 170 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 6 ngày trước

 15. 03956732... - Mua 54 USD, (VietinBank → PerfectMoneyVoucher), 6 ngày trước

 16. 09191718... - Mua 8.22 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 6 ngày trước

 17. 09768999... - Mua 72 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 6 ngày trước

 18. 09821791... - Mua 100 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 tuần trước

 19. 09821791... - Mua 350 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 tuần trước

 20. tah7it - Mua 50 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 tuần trước