Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. 09455545... - Bán 99.30 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 2 tuần trước

 2. 09090009... - Bán 16.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 2 tuần trước

 3. 09829716... - Bán 19.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 2 tuần trước

 4. 09052324... - Mua 22 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 2 tuần trước

 5. 09052324... - Mua 50 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 2 tuần trước

 6. 03840480... - Bán 145.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 2 tuần trước

 7. 44343232... - Bán 50.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 2 tuần trước

 8. 09056811... - Mua 46 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 2 tuần trước

 9. 07964175... - Bán 14.76 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 2 tuần trước

 10. 09056811... - Mua 50 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 2 tuần trước

 11. 09056811... - Mua 13 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 2 tuần trước

 12. 01257839... - Mua 272 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 3 tuần trước

 13. 03580629... - Bán 930.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 3 tuần trước

 14. 01257839... - Mua 191 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 3 tuần trước

 15. 03481352... - Mua 20 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 3 tuần trước

 16. 03350420... - Bán 99.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 3 tuần trước

 17. 09891368... - Mua 90 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 3 tuần trước

 18. 09136945... - Mua 50 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 3 tuần trước

 19. 07964175... - Bán 14.29 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 3 tuần trước

 20. 01257839... - Mua 500 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 3 tuần trước