Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. 09095025... - Mua 30 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 tuần trước

 2. 09090008... - Bán 30.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 1 tuần trước

 3. 07964175... - Mua 4.33 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 tuần trước

 4. 07964175... - Mua 4.34 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 tuần trước

 5. 09389255... - Bán 118.74 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 1 tuần trước

 6. 09035590... - Mua 45 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 tuần trước

 7. 09056811... - Mua 37 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 tuần trước

 8. 09056811... - Mua 4 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 tuần trước

 9. 03956732... - Mua 135 USD, (VietinBank → PerfectMoneyVoucher), 1 tuần trước

 10. 09035590... - Mua 45 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 tuần trước

 11. 09356153... - Mua 20 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 tuần trước

 12. 03580629... - Bán 700.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 1 tuần trước

 13. 03456338... - Mua 197 USD, (TechComBank → PerfectMoney), 1 tuần trước

 14. 01257839... - Mua 50 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 tuần trước

 15. good

  hoan97 - Mua 20 USD, (TechComBank → PerfectMoney), 1 tuần trước

 16. 09085116... - Mua 300 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 2 tuần trước

 17. 07964175... - Mua 21.51 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 2 tuần trước

 18. 09356153... - Mua 116 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 2 tuần trước

 19. 44343232... - Bán 17.10 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 2 tuần trước

 20. 09830126... - Mua 100 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 2 tuần trước