Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. Tốt. Cảm ơn nhiều.

  MaVuong (Perfect Money USD → VietComBank), 2 tháng trước

 2. chk4hoa (Vietinbank → Perfect Money USD), 2 tháng trước

 3. Rất nhanh và tốt!

  cuongle1905 (Perfect Money USD → VietComBank), 2 tháng trước

 4. Quá đỉnh! :)

  cuongle1905 (Perfect Money USD → VietComBank), 2 tháng trước

 5. Quá nhanh, quá nguy hiểm.

  Nhubreak (VietComBank → Perfect Money USD), 2 tháng trước

 6. tốt

  shark224 (Perfect Money USD → VietComBank), 2 tháng trước

 7. chk4hoa (Vietinbank → Perfect Money USD), 2 tháng trước

 8. drau_pq (VietComBank → Perfect Money USD), 2 tháng trước

 9. best exchanger

  yellowsun64 (VietComBank → Perfect Money USD), 2 tháng trước

 10. drau_pq (VietComBank → Perfect Money USD), 2 tháng trước

 11. draupq (VietComBank → Perfect Money USD), 2 tháng trước

 12. giaohoang (VietComBank → Perfect Money USD), 2 tháng trước

 13. a (VietComBank → Perfect Money USD), 2 tháng trước

 14. Nhanh, tỷ giá tốt.

  Nhubreak (VietComBank → Perfect Money USD), 2 tháng trước

 15. namhnue (Vietinbank → Perfect Money EURO), 2 tháng trước

 16. chk4hoa (Vietinbank → Perfect Money USD), 2 tháng trước

 17. Tuyệt vời ông mặt trời

  giaohoang (VietComBank → Perfect Money USD), 2 tháng trước

 18. anhcct18 (VietComBank → Perfect Money USD), 2 tháng trước

 19. ngon :D

  a (Perfect Money USD → VietComBank), 2 tháng trước

 20. Nhanh và chính xác

  Thanh (VietComBank → Perfect Money USD), 2 tháng trước