Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. 09887657... - Bán 130.00 USD, (PerfectMoney → VietinBank), 3 ngày trước

 2. 09035590... - Bán 44.80 USD, (PerfectMoney → TechComBank), 4 ngày trước

 3. 06857644... - Bán 950.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → AChauBank), 4 ngày trước

 4. 09090009... - Bán 275.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 4 ngày trước

 5. 09090009... - Bán 9.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 4 ngày trước

 6. 09891368... - Mua 75 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 4 ngày trước

 7. 08552684... - Mua 16.07 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 4 ngày trước

 8. 09821791... - Mua 2 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 4 ngày trước

 9. 09035590... - Mua 45 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 4 ngày trước

 10. 09840232... - Mua 50.22 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 4 ngày trước

 11. 09090009... - Bán 6.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 5 ngày trước

 12. 09840232... - Mua 25.53 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 5 ngày trước

 13. 09090009... - Bán 72.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 5 ngày trước

 14. 09035590... - Bán 22.50 USD, (PerfectMoney → TechComBank), 5 ngày trước

 15. nhanh

  Long - Mua 68.03 USD, (TechComBank → PerfectMoney), 5 ngày trước

 16. 09171831... - Mua 50000 USD, (TechComBank → TechComBank), 5 ngày trước

 17. 44728288... - Bán 45.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 5 ngày trước

 18. 03956732... - Mua 13 USD, (VietinBank → PerfectMoneyVoucher), 5 ngày trước

 19. 03956732... - Mua 28 USD, (VietinBank → PerfectMoneyVoucher), 5 ngày trước

 20. 09090009... - Bán 15.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 5 ngày trước