Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. draupq (VietComBank → Perfect Money USD), 1 tháng trước

 2. cong3004 (Á Châu Bank → Perfect Money USD), 1 tháng trước

 3. kemocque (VietComBank → Perfect Money USD), 1 tháng trước

 4. caothithuylinh (Perfect Money USD → VietComBank), 1 tháng trước

 5. Very Good nuber 1

  NgocBao (Perfect Money USD → VietComBank), 1 tháng trước

 6. draupq (VietComBank → Perfect Money USD), 1 tháng trước

 7. OKOKOKOK

  OKOKOKOK (VietComBank → Perfect Money USD), 1 tháng trước

 8. yellowsun64 (VietComBank → Perfect Money USD), 1 tháng trước

 9. Drau (Perfect Money USD → VietComBank), 1 tháng trước

 10. quá nhanh quá nguy hiểm chuyển trong 1 giây

  abc (VietComBank → Perfect Money USD), 1 tháng trước

 11. Good

  yellowsun64 (Perfect Money USD → VietComBank), 1 tháng trước

 12. yellowsun64 (Perfect Money USD → VietComBank), 1 tháng trước

 13. danny (VietComBank → ), 1 tháng trước

 14. tot

  kouty (VietComBank → Perfect Money USD), 1 tháng trước

 15. nhanh

  kouty (VietComBank → Perfect Money USD), 1 tháng trước

 16. Nhanh

  Quân (Perfect Money USD → VietComBank), 1 tháng trước

 17. draupq (VietComBank → Perfect Money USD), 1 tháng trước

 18. draupq (VietComBank → Perfect Money USD), 1 tháng trước

 19. ok

  hoaanhdao90 (Perfect Money USD → VietComBank), 1 tháng trước

 20. Sakakido Kou (Perfect Money USD → VietComBank), 2 tháng trước