Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. 07964175... - Mua 8.61 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 2 tuần trước

 2. 09035590... - Bán 50.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 2 tuần trước

 3. 03956732... - Mua 26 USD, (VietinBank → PerfectMoneyVoucher), 2 tuần trước

 4. 09056811... - Mua 22 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 2 tuần trước

 5. 03956732... - Mua 78 USD, (VietinBank → PerfectMoneyVoucher), 2 tuần trước

 6. 09056811... - Mua 40 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 2 tuần trước

 7. 01257839... - Mua 100 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 2 tuần trước

 8. 09463126... - Mua 8 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 2 tuần trước

 9. 09035590... - Bán 25.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 2 tuần trước

 10. 09336867... - Mua 22.5 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 2 tuần trước

 11. 03580629... - Bán 2800.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 2 tuần trước

 12. 01257839... - Mua 193 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 2 tuần trước

 13. 09830126... - Mua 100 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 2 tuần trước

 14. 09830126... - Mua 100 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 2 tuần trước

 15. 09668192... - Mua 100 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 2 tuần trước

 16. 09090008... - Bán 95.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 2 tuần trước

 17. 01257839... - Mua 340 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 2 tuần trước

 18. 01257839... - Mua 639 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 2 tuần trước

 19. 09889997... - Mua 500 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 2 tuần trước

 20. 09889997... - Mua 50000 USD, (VietComBank → VietComBank), 2 tuần trước