Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. chk4hoa (Vietinbank → Perfect Money USD), 2 tháng trước

 2. ruacon (Perfect Money USD → VietComBank), 2 tháng trước

 3. draupq (Perfect Money USD → VietComBank), 2 tháng trước

 4. draupq (VietComBank → Perfect Money USD), 2 tháng trước

 5. s (VietComBank → ), 2 tháng trước

 6. chk4hoa (Vietinbank → Perfect Money USD), 2 tháng trước

 7. huyenvyt3g (Perfect Money USD → VietComBank), 2 tháng trước

 8. hana2018 (VietComBank → Perfect Money USD), 2 tháng trước

 9. shark224 (Perfect Money USD → VietComBank), 2 tháng trước

 10. namhnue (Vietinbank → Perfect Money USD), 2 tháng trước

 11. QUAN (Á Châu Bank → Perfect Money USD), 2 tháng trước

 12. draupq (VietComBank → Perfect Money USD), 2 tháng trước

 13. drau.pq@gmail.com (VietComBank → Perfect Money USD), 2 tháng trước

 14. draupq (VietComBank → Perfect Money USD), 2 tháng trước

 15. nhanh

  Duy (Perfect Money USD → VietComBank), 2 tháng trước

 16. chk4hoa (VietComBank → Perfect Money USD), 2 tháng trước

 17. draupq (VietComBank → Perfect Money USD), 2 tháng trước

 18. chk4hoa (Vietinbank → Perfect Money USD), 2 tháng trước

 19. web kiếm tiền hot nhất 2018 -->

  tùng (Perfect Money USD → VietComBank), 2 tháng trước

 20. good site

  Tam (Vietinbank → Perfect Money USD), 2 tháng trước