Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. 09035590... - Mua 43 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 tuần trước

 2. 09737778... - Bán 120.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 1 tuần trước

 3. 09191718... - Mua 7.81 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 tuần trước

 4. 01257839... - Mua 217.5 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 tuần trước

 5. duong - Mua 100 USD, (TechComBank → PerfectMoney), 1 tuần trước

 6. 09094635... - Bán 18.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 1 tuần trước

 7. 09889218... - Mua 350 USD, (VietinBank → PerfectMoney), 1 tuần trước

 8. 09889218... - Mua 90 USD, (VietinBank → PerfectMoney), 1 tuần trước

 9. 09889218... - Mua 200 USD, (VietinBank → PerfectMoney), 1 tuần trước

 10. 09889218... - Mua 10 USD, (VietinBank → PerfectMoney), 1 tuần trước

 11. 09889218... - Mua 50 USD, (VietinBank → PerfectMoney), 1 tuần trước

 12. 09032366... - Bán 50.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 1 tuần trước

 13. 08552684... - Mua 16.45 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 tuần trước

 14. 09666698... - Mua 30 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 tuần trước

 15. 09889218... - Mua 870 USD, (VietinBank → PerfectMoney), 1 tuần trước

 16. 09889218... - Mua 100 USD, (VietinBank → PerfectMoney), 1 tuần trước

 17. 08552684... - Mua 12.97 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 tuần trước

 18. 09035590... - Bán 45.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 1 tuần trước

 19. 08552684... - Mua 12.98 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 tuần trước

 20. hkhoa0754 - Mua 29 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 tuần trước