Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. 09668192... - Mua 30 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 3 tuần trước

 2. 03580629... - Bán 55.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 3 tuần trước

 3. 03580629... - Bán 2.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 3 tuần trước

 4. 09356153... - Mua 20 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 3 tuần trước

 5. 44123456... - Bán 3.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 3 tuần trước

 6. 03956732... - Mua 34 USD, (VietinBank → PerfectMoneyVoucher), 4 tuần trước

 7. 09668192... - Mua 30 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 4 tuần trước

 8. 09666698... - Mua 11 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 4 tuần trước

 9. 09755421... - Bán 134.09 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 4 tuần trước

 10. 09356153... - Mua 30 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 4 tuần trước

 11. 16781255... - Bán 1.03 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 1 tháng trước

 12. 03956732... - Mua 17 USD, (VietinBank → PerfectMoneyVoucher), 1 tháng trước

 13. 03354489... - Bán 130.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 1 tháng trước

 14. 01257839... - Mua 341 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 tháng trước

 15. 09463126... - Mua 8 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 tháng trước

 16. 09032366... - Bán 400.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 1 tháng trước

 17. 16781255... - Bán 1.05 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 1 tháng trước

 18. 03699878... - Mua 512.26 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 tháng trước

 19. 03350420... - Bán 120.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 1 tháng trước

 20. 09032366... - Mua 20 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 tháng trước