Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. minh123456 (Vietinbank → Perfect Money USD), 3 tháng trước

 2. chk4hoa (Vietinbank → Perfect Money USD), 3 tháng trước

 3. chk4hoa (Vietinbank → Perfect Money USD), 3 tháng trước

 4. chk4hoa (Vietinbank → Perfect Money USD), 3 tháng trước

 5. Gioa dich uy tin

  hoanghung0102 (Perfect Money USD → VietComBank), 3 tháng trước

 6. chk4hoa (Vietinbank → Perfect Money USD), 3 tháng trước

 7. chk4hoa (Vietinbank → Perfect Money USD), 3 tháng trước

 8. shark224 (Perfect Money USD → VietComBank), 3 tháng trước

 9. chk4hoa (Vietinbank → Perfect Money USD), 3 tháng trước

 10. ok

  qq (Perfect Money USD → VietComBank), 3 tháng trước

 11. Giao dich nhanh uy tin

  hoanghung0102 (Perfect Money USD → VietComBank), 3 tháng trước

 12. chk4hoa (Vietinbank → Perfect Money USD), 3 tháng trước

 13. chk4hoa (VietComBank → Perfect Money USD), 3 tháng trước

 14. phamtrungpt0123 (Perfect Money USD → VietComBank), 3 tháng trước

 15. nhanh gọn. cảm ơn

  shark224 (Perfect Money USD → VietComBank), 3 tháng trước

 16. good

  Thao (Perfect Money USD → VietComBank), 3 tháng trước

 17. Good!

  azemdion (Perfect Money USD → VietComBank), 3 tháng trước

 18. chk4hoa (Vietinbank → Perfect Money USD), 3 tháng trước

 19. shark224 (Perfect Money USD → VietComBank), 3 tháng trước

 20. drau (VietComBank → Perfect Money USD), 3 tháng trước