Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. phong ( → Vietcombank), 6 tháng trước

 2. manhnoidue (Vietcombank → Perfect Money USD), 7 tháng trước

 3. manhnoidue (Perfect Money USD → Vietcombank), 7 tháng trước

 4. manhnoidue (Perfect Money USD → Vietcombank), 7 tháng trước

 5. VLP (Vietcombank → Perfect Money USD), 7 tháng trước

 6. giao dich nhanh gon le

  Minh Hung (Perfect Money USD → Vietcombank), 7 tháng trước

 7. manhnoidue (Vietcombank → Perfect Money USD), 7 tháng trước

 8. VLP (Vietcombank → Perfect Money USD), 7 tháng trước

 9. manhnoidue (Perfect Money USD → Vietcombank), 7 tháng trước

 10. manhnoidue (Perfect Money USD → Vietcombank), 7 tháng trước

 11. Support nhanh chóng

  andytran (Perfect Money USD → Vietcombank), 7 tháng trước

 12. manhnoidue (Perfect Money USD → Vietcombank), 7 tháng trước

 13. good

  manhnoidue (Perfect Money USD → Vietcombank), 7 tháng trước

 14. newmember (Perfect Money USD → Á Châu Bank), 7 tháng trước

 15. Best exchange

  hoanghung0102 (Perfect Money USD → Vietcombank), 7 tháng trước

 16. manhnoidue (Perfect Money USD → Vietcombank), 7 tháng trước

 17. ok

  luxubu (Perfect Money USD → Á Châu Bank), 7 tháng trước

 18. manhnoidue (Perfect Money USD → Vietcombank), 7 tháng trước

 19. hihi (Vietcombank → Perfect Money USD), 7 tháng trước

 20. rate cao hơn so với 1 số trang trao đổi # good good

  contimbaby01 (Perfect Money USD → Vietcombank), 7 tháng trước