Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. rất tốt, nhanh gọn

  ghoang (VietComBank → Perfect Money USD), 2 tháng trước

 2. Cảm on

  bangtamkt18 (Perfect Money USD → VietComBank), 2 tháng trước

 3. shark224 (Perfect Money USD → VietComBank), 2 tháng trước

 4. ok

  hung (Perfect Money USD → VietComBank), 2 tháng trước

 5. draupq (VietComBank → Perfect Money USD), 2 tháng trước

 6. draupq (VietComBank → Perfect Money USD), 2 tháng trước

 7. siêu nhanh

  caothithuylinh (Perfect Money USD → VietComBank), 2 tháng trước

 8. Tot

  hoaanhdao90 (Perfect Money USD → VietComBank), 2 tháng trước

 9. tot

  hoaanhdao90 (Perfect Money USD → VietComBank), 2 tháng trước

 10. Good

  hoaanhdao90 (Perfect Money USD → VietComBank), 2 tháng trước

 11. tot

  hoaanhdao90 (Perfect Money USD → VietComBank), 2 tháng trước

 12. dc

  hoaanhdao90 (Perfect Money USD → VietComBank), 2 tháng trước

 13. draupq (VietComBank → Perfect Money USD), 2 tháng trước

 14. draupq (VietComBank → Perfect Money USD), 2 tháng trước

 15. draupq (VietComBank → Perfect Money USD), 2 tháng trước

 16. draupq (VietComBank → Perfect Money USD), 2 tháng trước

 17. drau_pq (VietComBank → Perfect Money USD), 2 tháng trước

 18. Giao dichj nhanh chong va uy tin

  hoanghung0102 (Perfect Money USD → VietComBank), 2 tháng trước

 19. giao dịch nhanh chóng

  caothithuylinh (Perfect Money USD → VietComBank), 2 tháng trước

 20. Dich vu rat tot, uy tin

  Tien (Perfect Money USD → VietComBank), 2 tháng trước