Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. Draufx2019 (Vietcombank → Perfect Money USD), 4 tháng trước

 2. trannam5 (Vietcombank → Perfect Money USD), 4 tháng trước

 3. Draufx2019 (Vietcombank → Perfect Money USD), 4 tháng trước

 4. Nhanh chóng

  Nam (Perfect Money USD → Vietcombank), 4 tháng trước

 5. nam179 (Vietinbank → Perfect Money USD), 4 tháng trước

 6. Draufx2019 (Vietcombank → Perfect Money USD), 4 tháng trước

 7. Draufx2019 (Vietcombank → Perfect Money USD), 4 tháng trước

 8. takizu (Vietcombank → Perfect Money USD), 4 tháng trước

 9. Qúa ok

  vanhieu22 (Vietcombank → Perfect Money USD), 4 tháng trước

 10. dang (Vietcombank → Perfect Money USD), 4 tháng trước

 11. shark224 (Perfect Money USD → Vietcombank), 4 tháng trước

 12. hieucongtu (Vietinbank → ), 4 tháng trước

 13. Thường (Á Châu Bank → ), 4 tháng trước

 14. Dv tốt, thanh toán nhanh - Tks Adm!!!!

  guest (Perfect Money USD → Vietinbank), 5 tháng trước

 15. sangqqnn1 (Vietcombank → Perfect Money USD), 5 tháng trước

 16. lthlth ( → Vietcombank), 5 tháng trước

 17. yellowsun64 (Perfect Money USD → Vietcombank), 5 tháng trước

 18. lthlth ( → Vietcombank), 5 tháng trước

 19. sang (Vietcombank → Perfect Money USD), 5 tháng trước

 20. nam179 (Vietinbank → Perfect Money USD), 5 tháng trước