Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. nnmquang - Mua 50 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 tuần trước

 2. 09035590... - Bán 12.80 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 1 tuần trước

 3. 07720108... - Mua 200 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 tuần trước

 4. 09317381... - Mua 40 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 tuần trước

 5. 09830126... - Mua 452 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 tuần trước

 6. 07720108... - Mua 400 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 tuần trước

 7. 09737778... - Bán 286.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 1 tuần trước

 8. 09357756... - Bán 21.50 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 1 tuần trước

 9. 09356153... - Mua 116 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 tuần trước

 10. 03956732... - Mua 25 USD, (VietinBank → PerfectMoneyVoucher), 1 tuần trước

 11. 09737778... - Bán 341.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 1 tuần trước

 12. 09035590... - Bán 21.45 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 1 tuần trước

 13. 09135183... - Mua 300 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 tuần trước

 14. 09630463... - Bán 100.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 1 tuần trước

 15. 09482185... - Mua 4.12 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 tuần trước

 16. Thanks

  Dũng - Bán 4.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 1 tuần trước

 17. Rất tốt

  Dũng - Mua 4 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 tuần trước

 18. 09133721... - Mua 9 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 tuần trước

 19. 03925181... - Mua 70 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 tuần trước

 20. 09035590... - Bán 22.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 1 tuần trước