Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. 09090009... - Bán 10.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 5 ngày trước

 2. 03456338... - Mua 160 USD, (TechComBank → PerfectMoney), 5 ngày trước

 3. 09090009... - Bán 40.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 5 ngày trước

 4. 08552684... - Mua 4.3 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 5 ngày trước

 5. 09090009... - Bán 13.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 5 ngày trước

 6. 08552684... - Mua 4.35 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 5 ngày trước

 7. 09090009... - Bán 13.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 5 ngày trước

 8. 09090009... - Bán 110.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 6 ngày trước

 9. 09035590... - Mua 45 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 6 ngày trước

 10. 03699878... - Bán 18.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 6 ngày trước

 11. 01267839... - Mua 19 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 6 ngày trước

 12. 09090009... - Bán 60.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 6 ngày trước

 13. 01267839... - Mua 329 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 6 ngày trước

 14. 05623677... - Bán 125.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 6 ngày trước

 15. 08552684... - Mua 9.13 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 6 ngày trước

 16. 08552684... - Mua 8.78 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 6 ngày trước

 17. 09090009... - Bán 44.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 6 ngày trước

 18. 09887657... - Bán 130.00 USD, (PerfectMoney → VietinBank), 6 ngày trước

 19. 09090009... - Bán 25.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 6 ngày trước

 20. 09356153... - Bán 24.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 6 ngày trước