Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. 09032366... - Bán 150.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 1 tháng trước

 2. 03798196... - Mua 1000 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 tháng trước

 3. 09356153... - Mua 100 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 tháng trước

 4. 03928296... - Bán 20.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 1 tháng trước

 5. 03928296... - Bán 100.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 1 tháng trước

 6. 09090008... - Bán 25.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 1 tháng trước

 7. 09035590... - Mua 40 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 tháng trước

 8. 09035590... - Mua 20 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 tháng trước

 9. 09356153... - Mua 100 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 tháng trước

 10. 09833127... - Mua 1.86 USD, (VietinBank → PerfectMoney), 1 tháng trước

 11. 09885692... - Bán 1237.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 1 tháng trước

 12. nhanh gọn

  tcuong - Mua 260 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 tháng trước

 13. 01257839... - Mua 450 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 tháng trước

 14. 03699622... - Bán 10.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 1 tháng trước

 15. 01257839... - Mua 40 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 tháng trước

 16. 09833127... - Mua 8.2 USD, (VietinBank → PerfectMoney), 1 tháng trước

 17. 03481352... - Mua 50 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 tháng trước

 18. 09244242... - Bán 250.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 1 tháng trước

 19. 07964175... - Mua 3.09 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 tháng trước

 20. 09833127... - Mua 1.8 USD, (VietinBank → PerfectMoney), 1 tháng trước