Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. 03642428... - Bán 6.16 USD, (PerfectMoney → VietinBank), 2 tuần trước

 2. 07964175... - Mua 5.1 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 2 tuần trước

 3. 03456338... - Mua 600 USD, (TechComBank → PerfectMoney), 2 tuần trước

 4. 03956732... - Mua 65 USD, (VietinBank → PerfectMoneyVoucher), 2 tuần trước

 5. 09356153... - Mua 35 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 2 tuần trước

 6. 09463126... - Mua 16 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 2 tuần trước

 7. 09430089... - Bán 1.00 USD, (PerfectMoney → VietinBank), 2 tuần trước

 8. 09356153... - Mua 35 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 2 tuần trước

 9. hkhoa0754 - Mua 5.1 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 2 tuần trước

 10. 09887657... - Bán 840.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 2 tuần trước

 11. 09737778... - Bán 214.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 2 tuần trước

 12. 09888695... - Bán 223.50 USD, (PerfectMoney → TechComBank), 2 tuần trước

 13. hkhoa0754 - Mua 5.1 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 2 tuần trước

 14. 09455545... - Bán 70.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 2 tuần trước

 15. 43434323... - Bán 3.75 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 2 tuần trước

 16. 09628314... - Bán 18.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 2 tuần trước

 17. good

  Lien - Bán 26.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 2 tuần trước

 18. 09813281... - Bán 10.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 2 tuần trước

 19. hkhoa0754 - Mua 15.68 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 2 tuần trước

 20. 09737778... - Bán 204.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 2 tuần trước