Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. 09085116... - Mua 50 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 3 tuần trước

 2. 09384656... - Bán 1.11 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 3 tuần trước

 3. 09378948... - Mua 160 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 3 tuần trước

 4. 09035590... - Bán 45.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 4 tuần trước

 5. 09384656... - Bán 1.32 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 4 tuần trước

 6. 44343232... - Bán 44.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 4 tuần trước

 7. 09035590... - Mua 40 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 4 tuần trước

 8. 09035590... - Mua 15 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 4 tuần trước

 9. 01257839... - Mua 656 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 4 tuần trước

 10. 09384656... - Bán 1.12 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 4 tuần trước

 11. 09378948... - Mua 240 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 4 tuần trước

 12. 09080009... - Bán 20.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 4 tuần trước

 13. 09090009... - Bán 18.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 4 tuần trước

 14. 09035590... - Bán 75.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 4 tuần trước

 15. 09336867... - Mua 22 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 4 tuần trước

 16. 09035590... - Mua 40 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 4 tuần trước

 17. 09336867... - Mua 90 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 4 tuần trước

 18. 09032366... - Bán 40.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 4 tuần trước

 19. 09384656... - Bán 1.23 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 4 tuần trước

 20. 09090009... - Bán 160.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 1 tháng trước