Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. 09244242... - Bán 75.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 2 tuần trước

 2. 09356153... - Mua 35 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 2 tuần trước

 3. 03986540... - Bán 500.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 2 tuần trước

 4. 09887657... - Bán 90.00 USD, (PerfectMoney → VietinBank), 2 tuần trước

 5. 09887657... - Bán 1000.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 2 tuần trước

 6. 09887657... - Bán 500.00 USD, (PerfectMoney → VietinBank), 2 tuần trước

 7. 03956732... - Mua 26 USD, (VietinBank → PerfectMoneyVoucher), 2 tuần trước

 8. 03956732... - Mua 74 USD, (VietinBank → PerfectMoneyVoucher), 2 tuần trước

 9. 03456338... - Mua 300 USD, (TechComBank → PerfectMoney), 2 tuần trước

 10. 81625699... - Bán 20.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 2 tuần trước

 11. 09065264... - Bán 9.00 USD, (PerfectMoney → VietinBank), 2 tuần trước

 12. 09090009... - Bán 88.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 2 tuần trước

 13. duong - Mua 444 USD, (TechComBank → PerfectMoney), 2 tuần trước

 14. 03666007... - Mua 5 USD, (AChauBank → PerfectMoneyVoucher), 2 tuần trước

 15. 09356153... - Mua 150 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 2 tuần trước

 16. 09389255... - Bán 100.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 3 tuần trước

 17. 09737778... - Bán 304.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 3 tuần trước

 18. hkhoa0754 - Mua 5.1 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 3 tuần trước

 19. 09737778... - Bán 100.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 3 tuần trước

 20. 09666698... - Mua 40 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 3 tuần trước